Чим відрізняється філософія від психології

Філософія і психологія звертаються до людини як до предмету дослідження.
Цікаво, що психологія протягом довгого часу розвивалася як складова частина філософії, взявши від неї досить багато теоретичних знань. Але між цими двома науками існує досить багато відмінностей, сформулювати які не так-то просто. Спробуємо розібратися, в чому ж глобальна різниця між даними підходами до дослідження людської особистості і навколишнього світу в цілому.

Що таке філософія і психологія
Філософія – наука, предметом дослідження якої є практично безмежна область знань і уявлень як про людину і людство загалом, так і про навколишній їхній світ в самому широкому сенсі; світогляд, що прагне до пізнання всього сущого.

Психологія – наука, яка вивчає механізми і закономірності психічної діяльності людини.

Порівняння філософії та психології
У чому ж різниця між філософією і психологією?

Філософія, що виникла кілька тисячоліть тому, – явище набагато більш древнє, ніж психологія. Філософію навіть складно назвати саме наукою (проти цього протестують деякі філософи), настільки це всеосяжний спосіб осягнення дійсності. Психологія, так само як і багато інших наук, була тісно пов’язана з філософією і лише в середині XIX століття відокремилася в самостійне вчення.

Одним з головних завдань філософії можна назвати осягнення свідомості як найбільшої світоглядної категорії. Психологія ж розділяє свідомість на безліч окремих елементів: пам’ять, мислення, волю, сприйняття, уяву і т.п. Свідомість – лише один з видів психічної діяльності, нарівні з несвідомим. Філософія з’ясовує, як свідомість (сфера духу) взаємодіє з тілесним, матеріальним. Психологія таке завдання вирішити не в змозі, так само і як відповісти на питання, звідки відбулося духовне взагалі. Тут психологія поступається першістю філософії, в питаннях духовності спираючись на дане світогляд як на свою основу. Психологія може тільки описувати послідовні етапи формування свідомості в індивіда, обгрунтовує розумові дії, допомагає сформувати психічні навички, аналізує стан людини. Тому можна сказати, що психологія не може існувати без філософії, в той час як філософія не спирається у своїх викладках на психологію. Психолог повинен бути філософом, а ось філософу не обов’язково знати психологію.

Наявності своєрідний парадокс: зародившись як наука про душу (psyche – «душа» грецькою), психологія потім почала вивчати внутрішній світ людини, особливості характеру, поведінки і мислення. Фактично психологія – це наука про душу, яка не вивчає душу, адже ця субстанція невловима. Первинною предметом осягнення філософії була природа, потім в центрі уваги опинилося співвідношення «людина – світ». Його філософія розглядає з різних сторін, відповідаючи на питання: «Що це?», «Чому так?» Перед психологією стоять інші завдання: вона з’ясовує, як можна змінити існуючий стан речей, які шляхи вирішення проблеми.

відмінність філософії від психології полягає в наступному:
Філософії вже кілька тисячоліть, психологія оформилася в самостійне вчення приблизно півтора століття тому. Проте, психологія і філософія тісно пов’язані між собою: перша довгий час розвивалася як частина друга.
Філософія осягає світ і людину в світі, сферу духовного, поняття душі. Психологія, будучи «наукою про душу», вивчає різноманітні прояви людської психіки, не маючи можливості досліджувати душу як невловиму субстанцію.
Філософії ближче теорія, психології – практика. Філософія розмірковує, чому так, а не інакше, психологія відповідає на питання: «Як вчинити?»
Психологія не може існувати без основ філософії, філософія набагато менше потребує психології.

Посилання на основну публікацію