Чим відрізняється фашизм від нацизму

Помилки історії – це єдина можливість навчити людство жити в мирі та злагоді. Останнім часом на різних континентах можна спостерігати реставрацію та ревізію фашистських і націоналістичних ідей. Щось подібне відбувається в Греції, Норвегії, Німеччині, Росії, країнах Близького Сходу. Чим відрізняються дані ідеології і чи дійсно вони небезпечні для держави і суспільства?

Фашизм – це політична ідеологія, заснована на тотальній владі держави, повного підпорядкування особистості соціуму. Для даної течії характерна наявність культу особи правителя, однопартійної системи управління, постулірування переваги однієї нації над іншими народами. У чистому вигляді даний режим існував в Італії часів Муссоліні, Румунії, Іспанії, Португалії, Бразилії та інших країнах.

Нацизм (націонал-соціалізм) – це симбіоз націоналістичної ідеології з соціалістичною формою правління, в результаті якого формується вкрай правий за своїми поглядами уряд, що вороже відноситься не тільки до конкурентів в боротьбі за владу, а й до інших націй. Нацизм в чистому вигляді був реалізований лише в Німеччині часів Третього Рейху і зараз знаходиться поза законом як політична ідеологія.

Фашизм з’явився дещо раніше нацизму і на початку свого існування був теоретичною концепцією. Нацизм швидше сформувався на практиці за рахунок заломлення фашистських ідей на території Німеччини. Фашизм, як і націоналізм, ставив в основу держау, її потреби та інтереси. На цьому тлі права людини і особистості нівелювалися, втрачаючи свою гостроту. Незважаючи на те, що обидві ідеології ставляться до людини як до видаткового матеріалу, підходи до оцінки ролі народів значно різняться. Так, якщо нацизм ставить перевагу однієї раси на верхній ступінь і оголошує решту недорозвиненими, то фашизм в принципі не проти співпраці будь-яких країн. І тим не менш, обидва ідеологічні течії відомі тоталітаризмом, при якому гармонійний розвиток соціуму неможливий. Основним реалізатором ідей фашизму є Муссоліні. Він вважав, що раса, безумовно, важлива, але її зумовлюють почуття, а не об’єктивна реальність. Втілювачем концепції нацизму є Гітлер, піклувавшись про чистоту крові. Його расові доктрини фактично поставили поза законом не людей з певними поглядами, а народи з тими чи іншими наборами генетичних характеристик.

Різниця між фашизмом і нацизмом полягає в наступному:

  • Формування суспільства. Якщо фашизм намагається виткати народність заново через чільну функцію держави, то націоналізм лише проголошує перевагу однієї національності над іншими, де держава – репресивний апарат з захисту «надлюдей».
  • Походження. Націонал-соціалізм сформований на основі великої кількості політичних течій і ідеологій, в тому числі – фашизму.
  • Національне питання. Нацизм – це ідеологія, яка постулює як політики людиноненависництво (антисемітизм, антікітаізм). Фашистська ідеологія спрямована на посилення держави і на відновлення її колишньої могутності, нехай навіть ціною взаємодії різних націй і народностей.
Посилання на основну публікацію