Чим відрізняється експеримент від спостереження

Допитливість людини – основна причина бурхливого розвитку цивілізації. З найдавніших часів пізнання проводилося за допомогою двох основних методів:

  • спостереження;
  • експерименту.

Незважаючи на гадану ідентичність, дані поняття істотно відрізняються один від одного.

Що таке експеримент і спостереження?

Експеримент – це метод наукового пізнання, при якому об’єкти занурюються в штучно створене середовище, а їх поведінка управляється експериментатором. Головна мета такої дії – перевірка гіпотези, пошук нових фактів, які можуть відповісти на важливі для науки питання.

Спостереження – це метод пізнання, при якому спостерігач вивчає властивості досліджуваного об’єкта і фіксує їх. Втручання в природне середовище мінімальне, а проводити дані заходи може будь-яка особа, навіть за відсутності устаткування і техніки, а також спеціальних знань.

Різниця між експериментом і спостереженням

Отже, найважливіша відмінність криється в способі взаємодії з досліджуваним предметом.

Якщо спостерігач стоїть осторонь і вивчає об’єктивні дані, то експериментатор активно втручається в хід подій і направляє їх. Спостереження може бути спонтанним, а експеримент – тільки цілеспрямованим.

  • Експериментатор зайнятий підтвердженням гіпотези, яку він сформулював раніше.
  • Спостерігач просто отримує нові дані, збираючи раніше невідому інформацію.

Експеримент проводиться в спеціальних умовах і в закритому (обмеженому) середовищі, як правило, штучно створеному, а спостереження – в природних умовах. Ще один важливий момент – наявність спеціального обладнання. Для експерименту воно обов’язково, в той час як спостереження може обходитися і без нього.

Відмінність експерименту від спостереження полягає в наступному:

  • Взаємодія з об’єктом. Спостерігач дистанціюється від природного середовища, а експериментатор – активно втручається в нього;
  • Умови проведення. Спостереження проводиться в природних умовах, а експеримент – в штучно створених;
  • Спеціальне обладнання. Для проведення експерименту необхідна база, спостереження можна проводити і без техніки та інструментів;
  • Мета. Спостереження покликане зафіксувати реальність і отримати нові дані, експеримент – підтвердити гіпотезу, сформульовану умоглядно.
Посилання на основну публікацію