✅Чим відрізняється екосистема від біосфери?

У науці терміни «екосистема» і «біосфера» часто розглядаються в загальному контексті, однак позначають вони різні об’єкти. У чому полягає їх специфіка? Чим відрізняється екосистема від біосфери?

Екосистема – це природне середовище, яке складається з:

  • спільнот, що населяють її організмів;
  • довкілля відповідних організмів;
  • системи різних комунікацій, завдяки яким здійснюється обмін речовинами, а також енергією між даними організмами.

Екосистема буває досить невеликий за масштабами. Наприклад, вона може бути представлена ​​звичайним ставком в лісі.

У ньому, таким чином, живуть спільноти організмів – водоростей, риб, равликів, бактерій, присутній середовище їхнього життя – вода, а також системи різних комунікацій речовин і енергії (наприклад, сонячне світло, що проникає в воду і сприяє фотосинтезу рослин, які ростуть в воді).

Є приклади більш масштабних екосистем. Наприклад – листяний ліс, який займає значні площі в центральній частині Росії. У відповідній екосистемі у великому різноманітті будуть присутні живі організми, кілька середовищ існування – наземна, повітряна, водна (якщо говорити про ті ділянки лісу, в яких є водойми), велика кількість комунікацій – представлені ресурсами сонячного світла, ґрунту, хімічних компонентів атмосфери.

Всі екосистеми Землі об’єднані в біосферу. Розглянемо її особливості.

Що являє собою біосфера?

Під біосферою прийнято розуміти оболонку Землі, яка населена живими організмами, а також знаходиться під їх безпосереднім впливом. Містить, як ми зазначили вище, все екосистеми планети.

Біосфера поширюється на гідросферу – водну оболонку Землі, верхні шари літосфери – земної кори, а також нижні ділянки атмосфери. Зараз біосферу населяє кілька мільйонів видів живих організмів. Відповідно до сучасних наукових уявлень, людина також відноситься до них. Вважається, що вплив людей на біосферу, ступінь їх впливу на неї істотно вище, ніж у інших організмів.

У середовищі вчених також поширений наступний підхід: до біосфери слід відносити ділянки космічних об’єктів за межами Землі, які можуть бути заселені живими організмами. Попри те що виявлення даних ділянок може бути вкрай утруднено, деякі дослідження показують наявність на них потенціалу для життєдіяльності різних організмів.

Різниця між екосистемою і біосферою

Головна відмінність екосистеми від біосфери полягає в тому, що перший термін відповідає локальній спільноті живих організмів. Наприклад, здійснюють життєдіяльність в ставку, лісі. Біосфера – поняття, відповідне глобальної спільноти живих організмів, фактично заселяють всі наявні на Землі екосистеми.

Крім того, деякі вчені розширюють межі біосфери до ділянок космічних об’єктів за межами Землі, на яких можуть мешкати живі організми.

Наявність екосистем на них не доведено, більш того, невідомо, якими можуть бути особливості комунікацій живих організмів в них, а також характеристики середовища їх проживання. Можливо, що вони будуть зовсім іншими, ніж ті, що спостерігаються на Землі.

Посилання на основну публікацію