Чим відрізняється економіка від господарства?

Економіку часто прирівнюють до господарства. Наскільки вірним є таке ототожнення? А якщо це різні поняття, то чим відрізняється економіка від господарства? Спробуємо в цьому розібратися.

Термін «економіка» трактується в спеціальній літературі неоднозначно. Під цим словом розуміються і фінансовий стан, організація будь-якої господарської системи, і виробничі відносини, і наука про те, як раціонально використовувати ресурси, щоб при цьому були задоволені потреби людей.

Господарство тлумачиться як сукупність того, що відноситься до здійснення виробництва в будь-якій сфері (сільське, рибне, лісове господарство). Часто поняття пов’язують з певним суспільним устроєм (крепостническое господарство) або територією (господарство України).

Різниця між економікою і господарством

Розглядаючи відміну економіки від господарства, слід зазначити, що в цілому перше поняття є більш об’ємним і багатогранним. Воно включає в себе і господарську діяльність, і відносини між взаємодіючими сторонами. Крім того, термін «економіка» містить важливу теоретичну частину.

Як наука економіка розробляє основні, найбільш результативні методи господарювання і стежить за їх застосуванням. Вона містить знання про те, які блага необхідно проводити для життєзабезпечення суспільства і як грамотно розподіляти створене. Економіка вивчає, що слід робити для отримання максимальної вигоди і обмеження витрат в процесі виробництва і реалізації товарів і послуг. Важливу роль тут відіграє прогнозування.

Під контролем економіки знаходиться вся використовувана людиною система підтримки життя, яка зазвичай називається господарством. Останнє включає в себе ті предмети, засоби, нематеріальні субстанції, за допомогою яких відбувається виробництво благ. Господарська система складається з таких галузей, як промисловість, тваринництво, транспорт, охорону здоров’я, освіту та інших. Економіка розбивається на сектори відповідно до існуючих напрямках господарства.

В цілому на питання, в чому різниця між економікою і господарством, можна відповісти так: господарство зазвичай розглядається як особлива структура з певною організацією, створена суспільством, а економіці в цьому відношенні найчастіше приписується керуюча і контролююча роль.

Посилання на основну публікацію