Чим відрізняється дуалістична монархія від парламентської монархії

Ера монархів проходить? Можливо. Але досі в світі існує кілька десятків країн з монархічною формою правління. Життя людей в таких державах здається незвичайною, а їхні правителі оповиті ореолом величі й таємничості.

З раннього дитинства ми знайомі з різними королями і королевами, принцами і принцесами, князями, султанами і шейхами. Розповіді про їх мудрості та шляхетність нас захоплювали, а їхня влада здавалася безмежною.

Абсолютна влада монарха, її божественне походження і незаперечність, залишилися в середніх віках. Звичайно, і сьогодні в деяких країнах збереглася така форма правління, але це явище тимчасове. Ці держави відрізняються певним рівнем соціально-економічного розвитку, і для населення не представляється керівництво в якій-небудь іншій формі, так як абсолютна монархія для них природна.

Більш широке поширення набула обмежена форма монархії, яка передбачає собою поділ влади монарха парламентом, судом і Конституцією. Така монархія може бути двох видів: дуалістичної і парламентської.

Дуалістичну монархію можна назвати перехідною формою від абсолютної монархії до парламентської. Її особливістю є наявність рівних повноважень у монарха і парламенту. Дуалістична або двоїста монархія є вельми нестійкою формою правління. Найчастіше вона являє собою перехід від абсолютної монархії до парламентської. Для даної форми правління характерні постійні конфлікти і силові спроби захоплення влади. Прикладами такої монархії є Кувейт, Королівство Непал і Йорданія.

Найбільш поширена в сучасному світі парламентська монархія, або як її по іншому називають, конституційна. Ця форма правління характерна для розвинених країн, таких як Великобританія, Норвегія, Бельгія і т.д. При такій формі правління монарх швидше символ правління, ніж правитель. Далі moyaosvita.com.ua постарається визначити основні відмінності дуалістичної монархії від парламентської монархії.

Структура влади

Вища влада в дуалістичної моделі юридично розділена на рівні частини між монархом і урядом, але фактично повністю належить монарху. Формування парламенту також проводиться двоїстим шляхом: частина парламентарів обрана народом шляхом голосування, друга частина – призначена монархом. Уряд повною мірою належить монарху, і ним же сформовано.

На відміну від дуалістичної монархії, при конституційної монархії влада монарха обмежується відповідно Конституцією, яка в повній мірі розробляється парламентом і ним же приймається. Монарх не може ніяким чином змінити її зміст. Склад уряду визначається парламентом в ході виборів. Місця в уряді розподіляються пропорційно набраним партіями голосам. Лідер тієї партії, члени якої складають більшість в уряді, призначається прем’єр-міністром.

Поділ влади

У разі дуалістичної монархії виконавча влада залишилася у правителя, а законодавчою владою був наділений парламент. За монархом було закріплено право «вето», яке дозволяє анулювати будь-який прийнятий парламентом закон.

У парламентській монархії всі законопроекти проводяться парламентом, який фактично і керує країною. Однак у монарха залишаються так звані «сплячі повноваження». У випадку спірної ситуації в парламенті право приймати рішення переходить до монарху.

Для кого характерна?

Дуалістична монархія поширена, як правило, в тих країнах, де протікає процес переходу від феодального суспільства до буржуазного. Монарх в такому випадку є представником минає соціальної групи, в той час як парламент уособлює нове покоління, його прагнення і надії на краще життя. По суті, дуалістичну монархію можна прирівняти до абсолютної, так як вплив парламенту в цих країнах не значне. Найчастіше таку форму монархії можна зустріти в країнах Азії та Африки

Парламентська монархія характерна для розвинених капіталістичних країн. Всі Європейські монархії – конституційні. Наявність монарха в цих державах скоріше данина історії, ніж необхідність.

Відмінності дуалістичної монархії від парламентської:

  • При дуалістичної монархії влада більшою мірою належить монарху, при конституційної – парламенту.
  • При дуалістичної монархії уряд формується монархом і йому належить. При парламентської монархії уряд обирається народним голосуванням і формується парламентом. Перед парламентом і несе відповідальність.
  • Дуалістична монархія характерна для менш розвинених країн, а конституційна – для більш розвинених країн.
  • Дуалістична монархія – нестабільна форма правління, що характеризується двосторонніми спробами захоплення влади. У парламентській монархії правитель має скоріше роль символічного знака, ніж влади як такої.
Посилання на основну публікацію