Чим відрізняється договір підряду від договору надання послуг?

У цивільному праві України передбачається укладання договорів підряду і договорів надання послуг. У чому специфіка тих і інших? Чим відрізняється договір підряду від договору надання послуг?

Що являє собою договір підряду?

Під договором підряду розуміється угода, предметом якого є результат у вигляді будь-якої конкретної речі, продукту, предмета – закінченого або випущеного до певної стадії. Результат роботи підрядника, як правило, можна об’єктивно оцінити – виходячи з існуючих норм визначення рівня якості продукту або за допомогою проведення експертної оцінки товару.

Тому оплата роботи підрядника здійснюється в повному обсязі тільки в тому випадку, якщо результат роботи об’єктивно відповідає встановленим критеріям якості. Якщо це не так, оплата може бути зроблена або ж перерахована підряднику частково.

Людина або організація, які виконують роботу відповідно до договору підряду, мають право залучати помічників або переадресовувати частину поставлених завдань третім особам. Зрозуміло, під свою відповідальність.

Якщо помічники або субпідрядники проведуть роботи неякісно, то основний підрядник буде особисто нести відповідальність перед своїм замовником, не посилаючись на дії помічників.

Договір підряду, таким чином, найчастіше є неперсоніфікованим.

Виконавець підбирається виходячи з принципової здатності вирішити завдання замовника. Але в разі надання неякісного результату проведених ним робіт виконавець може не отримати оплату.

Якщо договір підряду анулюється до того, як необхідні роботи виконавця будуть завершені, замовник повинен оплатити відповідний попередній результат. Крім того, йому потрібно компенсувати збитки підрядника, що виникли в процесі виконання робіт за договором, – але тільки в межах повної вартості контракту.

Що являє собою договір надання послуг?

Під договором надання послуг розуміється угода, за якою одна сторона здійснює в інтересах іншої дії, спрямовані на задоволення її потреб, але не супроводжуються виготовленням будь-якої речі, продукту, товару. Головний критерій результату надання послуг – його невіддільність від персональних дій виконавця, що зумовлює труднощі в об’єктивній оцінці його роботи.

Тому оплата праці виконавця за договором надання послуг здійснюється в будь-якому випадку. Якщо сторони відповідної угоди між собою вирішать, що результат роботи виконавця не повною мірою відповідає загальноприйнятим показникам якості, то розмір оплати знижується. Або якщо, навпаки, послуги надані на найвищому рівні, замовник може і доплатити за роботу виконавця.

Як правило, договір надання послуг передбачає, що постачальник сервісів повинен виконати роботу особисто, без передачі повноважень на вирішення поставлених завдань іншим особам. Помічників зазвичай дозволяється залучати при необхідності.

Розглядаюча угода часто носить персоніфікований характер – коли людина або організація звертаються до конкретного постачальника послуг в упевненості, що він надасть їх на найвищому рівні, так як за сервіси в будь-якому випадку потрібно буде заплатити.

Різниця між договором підряду і договором надання послуг

Головна відмінність договору підряду від договору надання послуг полягає в тому, що результат роботи виконавця за першою угодою – це матеріальний продукт, річ, товар. За договором надання послуг, в свою чергу, результатом може бути задоволена (повністю або частково) потреба замовника в чому-небудь. Ця відмінність розглянутих договорів зумовлює різницю між ними в інших аспектах. Таких як, наприклад:

  • критерії оцінки якості результату роботи виконавця;
  • умови оплати за договором;
  • можливість залучення помічників і третіх осіб до виконання робіт за договором;
  • ступінь персоніфікованості вибору виконавця.
Посилання на основну публікацію