Чим відрізняється додаток від обставини

У пропозиції, крім підмета і присудка, складових його граматичну основу, можуть бути використані другорядні члени, уточнюючі, що конкретизують або доповнюють зміст. До них відносяться доповнення, визначення та обставини. Кожна група другорядних членів пропозиції виконує в мові свою конкретну синтаксичну функцію.

Що таке доповнення та обставина
Доповнення – пов’язаний з присудком другорядний член речення, який називає предмет або особа, які виступають об’єктом дії в конкретній мовній ситуації.

Обставина – другорядний член речення, який вказує на спосіб, образ або інший ознака дії, вираженої присудком.

Порівняння доповнення та обставини
У чому ж різниця між доповненням і обставиною?

Доповнення може бути виражене іменником, займенником або субстантивированной частиною мови, котрі займають у структурі пропозиції позицію після розповсюджуваного слова. Зазвичай це дієслово, з яким додаток пов’язано способом управління. Таку зв’язок визначають з питань непрямих відмінків.

Перехід (через що?) Через перевал виявився складним.

Квіти поставили (у що?) У вазу.

Доповнення вказує на об’єкт дії або засіб, за допомогою якого воно відбувається: в’язати гачком; годувати сніданком; ганяти голубів; читати книгу.

Обставина виражається прислівником, дієприслівником або дієприслівниковими оборотом, в деяких випадках – іменником і словосполученням з обстоятельственним значенням. До обставині можна поставити питання: як? яким чином? коли? з якою метою? в якій мірі? де? чому?

(Коли?) Зрідка зривався вітер і доносив (звідки?) З боку моря невиразний шум.

Він жив (як?) Просто, піклуючись лише про хліб насущний.

Обставина завжди пов’язане з присудком, але структурно може бути відокремлене від нього іншими членами пропозиції.

Таким чином, доповнення та обставина виконують у реченні різні смислові та синтаксичні функції.

відмінність доповнення від обставини полягає в наступному:
Обставина вказує на образ, спосіб або час дії, тобто обставини, за яких воно протікає. Доповнення позначає об’єкт або засіб дії.
Обставина виражається прислівником або близькими до нього за значенням частинами мови. Доповнення найчастіше виражено іменником або займенником.
До доповнення можна поставити питання непрямих відмінків. Питання, адресовані до обставин, залежать від способу вираження обстоятельственного значення.

Посилання на основну публікацію