Чим відрізняється дієприкметник від дієприслівника

Причастя і дієслово є особливими формами дієслова, які володіють різними граматичними ознаками і виконують різні мовні функції. Розуміння відмінностей цих дієслівних форм дозволяє правильно використовувати їх у синтаксичних конструкціях і точно виражати думку в усній і письмовій мові.

 

Дієприслівник – незмінна форма дієслова, яка позначає додаткову дію або стан і за змістом пов’язана з основним дієсловом:

Посміхаючись, дівчина запросила гостей в будинок. (запросила що роблячи? – посміхаючись)

Собака, заричавши, висунулася з буди. (висунулася що зробивши? – заричавши)

 

Ознаки дієслова в дієприслівнику – вид, перехідність і зворотність.

Дієприслівники доконаного виду відповідають на питання що роблячи?

піклуючись

мріючи

роздумуючи

Дієприслівники недоконаного виду відповідають на питання що зробивши?

підкотивши

забувши

злякавшись

 

Дієприслівники зберігають перехідність дієслів, від яких утворені:

читати книгу – читаючи книгу (переходн.);

моросіть – мрячить (непереходн.).

У пропозиції деепричастия виступають як обставини.

 

Причастя – це форма дієслова, що позначає ознаку предмета, явища або стану по дії:

прочитана книга – книга, яку прочитали;

розігралася буря – буря, яка розігралася;

насторожуюча тиша – тиша, яка насторожує;

досліджуване властивість – властивість, яка вивчають.

 

У причасті поєднуються граматичні ознаки дієслова і прикметника.

Як дієслівна форма, воно має категоріями часу, виду, перехідності дії.

Дієприкметники теперішнього часу утворюються від непохідною або похідної основи інфінітива за допомогою суфіксів-ущ-(-ющ-); -ащ-(-ящ-); -ем-,-ом-:

зростати – зростаючий

колоти – колючий

любити – люблячий

вживати – вживається

Причастя минулого часу позначають ознака завершеного дії. Вони утворюються від основи дієслів минулого часу за допомогою суфіксів-Енн-,-анн-(-Янн-),-ВШ-,-ш-,-т-:

купив – куплений

випробував – випробуваний

заснув – заснув

змолов – змелений

Майбутнього часу причастя не мають.

 

За смисловим змістом і характером вираженого ознаки причастя можуть бути дійсними або пасивні.

Дійсні причастя позначають ознаку дії, виробленого самим об’єктом мовлення:

скрипучі віз (віз скрипить);

випав сніг (сніг випав);

зарум’яниться зоря (зоря зарум’янилася).

Пасивні дієприкметники позначають ознаку дії, спрямованого на об’єкт промови:

заряджена рушниця (рушниця зарядили);

вивчена тема (тему вивчили);

піднята рука (руку підняли).

 

В українській мові виділяють порівняно невелику групу дієприкметників, які за значенням відповідають поворотним дієсловам:

зворотні дієслова поворотні причастя

вмиватися вмивалися

сміятися сміється

вважатися що вважається

 

Причастя, утворені від перехідних або неперехідних дієслів, зберігають ознака перехідності:

перехідний дієслово перехідний причастя

узагальнювати (що?) матеріал – узагальнений (подвергшийся узагальненню) матеріал;

неперехідний дієслово неперехідне причастя

світлішати – світліючого.

 

Досконалий або недосконалий вид причастя також збігається з видом дієслова, від якого воно утворене:

що робити?

писати – пише (недосконалий вид);

що зробити?

обписати – списаний (досконалий вид).

 

Причастя, як прикметники, можуть змінюватися за відмінками і числах. Причастя мають однакову з прикметниками систему закінчень, що змінюються при відмінюванні за загальними для цих частин мови правилам:

 

зачароване скриню (ім. п.;. чоловік. р.; од. ч.);

зачарованою дверима (Твор. п.; ж. р.; од. ч.);

зачарованих скарбів (Нар. п.; мн. ч.).

 

У пропозиції причастя, як і прикметник, виступає в ролі узгодженого визначення.

різниця між причастям і дієприслівником полягає в наступному:
Дієприслівник позначає додаткову дію і відноситься до дієслова. Причастя вказує на ознаку предмета за дією і відноситься до іменника або субстантівірованним частин мови.
Дієприслівники і причастя відповідають на різні питання.
Дієприслівник не змінюється. Причастя може змінюватися за типом прикметника.
Синтаксична роль деепричастия – обставина. Причастя виступає в ролі визначення.

Посилання на основну публікацію