Чим відрізняється цивільне право від адміністративного права?

Правовідносини в Україні реалізуються в рамках різних систем права. У числі таких – цивільне і адміністративне. У чому їх специфіка? Чим відрізняється цивільне право від адміністративного права?

У чому специфіка громадянського права?
Під цивільним правом розуміється сфера, в рамках якої об’єднуються юридичні норми, що регулюють:

  • майнові правовідносини – пов’язані з угодами з рухомими та нерухомими активами;
  • особисті немайнові відносини – пов’язані з закріпленням і передачею прав на інтелектуальну власність.

Правовідносини в цивільному праві ініціюються громадянами і організаціями з метою задоволення різних приватних потреб і вирішення господарських завдань.

Цивільне право в сучасних державах засноване на принципах:

  • рівності сторін-учасниць;
  • недоторканності власності;
  • свободи підписання угод;
  • невтручання держави в приватні правовідносини.

Норми, що регулюють цивільне право в України, фіксуються на рівні головним чином федерального законодавства. Основний російський нормативний акт, що включає відповідні положення, – Цивільний кодекс. Велике значення в роз’ясненні його норм мають підзаконні джерела права, відомчі правові акти, судові прецеденти.

Для цивільного права характерний диспозитивний метод регулювання правовідносин. Він передбачає свободу вибору умов договорів, що укладаються громадянами і організаціями, а також неправомірність встановлення норм звітності одних осіб перед іншими.

У чому специфіка адміністративного права?
Під адміністративним правом розуміється сфера, яка регулює правовідносини за участю головним чином державних і муніципальних органів влади. Найчастіше – пов’язані із здійсненням відповідними структурами різних повноважень. Наприклад, зі збору податків, надання соціальної підтримки громадян, розподілу бюджетних коштів. Адміністративне право також регулює відносини всередині державних і муніципальних органів влади – за участю посадових осіб відповідних організацій.

Головний метод адміністративного права – імперативний. Він припускає видання уповноваженими суб’єктами норм, яким зобов’язані підкорятися ті чи інші особи. Наприклад, розпорядження вищого органу влади на адресу нижчестоящого або розпоряджень державних структур на адресу громадян, обов’язкових для виконання. Імперативний метод правового регулювання може припускати наявність у тих чи інших осіб зобов’язань щодо складання звітності на вимогу уповноважених структур.

Різниця між цивільним правом і адміністративним правом
Головна відмінність громадянського права від адміністративного права в тому, що учасники правовідносин в першій сфері мають рівний статус і взаємодіють при диспозитивном регулюванні. Суб’єкти адміністративних правовідносин часто мають різні статуси (одні суб’єкти підкоряються, підзвітні іншим) і взаємодіють у багатьох випадках при імперативному регулюванні.

Адміністративне право регулює відносини, пов’язані в основному з діяльністю органів влади. Громадянське – направлено на забезпечення можливостей для участі в правовідносинах насамперед приватних осіб.

У багатьох випадках цивільні правовідносини можуть здійснюватися тільки за участю їх суб’єктів у відносинах, що регулюються адміністративним правом. Наприклад, якщо мова йде про підписання контрактів між юридичними особами. Їх учасники, перш ніж підписувати договори у відповідному статусі, повинні зареєструватися у податковій службі як приватні фірми. Дана реєстрація здійснюється в рамках норм адміністративного права.

Посилання на основну публікацію