Чим відрізняється чуттєве пізнання від раціонального?

Пізнання та його аспекти вивчаються багатьма науками. Обговорюється сутність цього виду діяльності, його форми. Зокрема, розглядається питання, чим відрізняється чуттєве пізнання від раціонального. Отже, ознайомимося з роздумами дослідників з цього приводу.

 

Визначення

У цілому поняття, про яке йде мова, означає процес отримання людиною знань про світ і наявних у ньому конкретних об’єктах, явищах, закономірностях. Таке освоєння дійсності необхідно, щоб краще пристосовуватися до неї, використовувати в своїх цілях багато предмети природи, нарешті, удосконалювати себе. Дослідники виділяють в пізнанні чуттєву та раціональну складові. Розглянемо їх в порівнянні.

 

Різниця між чуттєвими і раціональним пізнанням

У кожному разі процес відбувається по-своєму. Чуттєве пізнання базується на роботі органів, з допомогою яких людина (або тварина) чує, бачить, помічає запахи і т. д. В тому, що при цьому є можливість отримувати відомості тільки про яких-небудь зовнішніх властивостях і якостях, полягає відмінність чуттєвого пізнання від раціонального.

 

Інформація про окремих характеристиках об’єктів надходить до людини у вигляді відчуттів. Наприклад, очі «розповідають» про те, що помаранчевий апельсин і круглий, а шкіра дозволяє відчути холод льоду. Більш складним елементом чуттєвого пізнання є сприйняття. Воно означає сукупність усіх відчуттів, пов’язаних з конкретним предметом, і відповідає за формування образів (звичайний пломбір сприймається як смачний холодний продукт білого кольору). Крім того, об’єкти можуть існувати лише в наших уявленнях, а не наяву, завдяки тому, що їх образ був відображений органами почуттів.

 

Раціональне пізнання, в свою чергу, здійснюється з залученням розуму. Воно ставить за мету осягнути суть речей, виявити закономірності. Така пізнавальна діяльність властива лише людині. Інструментом в неї є мислення, що дає більше можливостей, ніж чуттєвий досвід.

 

Раціональне пізнання, насамперед, формує поняття. Вони набувають слова і укладають у собі узагальнюючу і саму значиму інформацію про предметах. Наприклад, поняття «квітка» має на увазі будь-яка рослина такого роду незалежно від сорту або особливостей будови (чуттєве, якщо порівняти, завжди зайнято чимось одиничним, конкретним). Раціональне пізнання також оперує судженнями, приймають вигляд тверджень або заперечень. Судження можуть ставати основою для отримання висновків, умовиводів.

 

У чому різниця між чуттєвим і раціональним пізнанням? У тому, що перша здійснюється при безпосередньому контакті зі світом, а друге менше прив’язана до реальності. Але хоча почуття допомагають людині помічати і фіксувати все, що відбувається навколо, з допомогою них неможливо встановлювати причини та наслідки. Крім того, таке пізнання не завжди правдиво, воно здатне викликати ілюзії (приклад: «перелом» ложки, вміщеній у склянку з водою).

 

Раціональне пізнання дозволяє отримувати адекватні результати. Спираючись на логіку, воно допомагає розуміти дійсність глибше і робити важливі прогнози. Між тим спочатку все-таки відбувається аналіз матеріалу, наданого почуттями. Таким чином, кожна з сфер пізнання грає в загальному процесі свою важливу роль.

Посилання на основну публікацію