Чим відрізняється буржуазія від феодалів

У всі часи, при будь-яких формах правління в суспільстві присутня поділ на класи, стани. Одні керують, інші знаходяться в тій чи іншій формі залежності. У зв’язку з цим, цікаво розібратися з такими поняттями, як феодал і буржуазія. Поняття ці взаємопов’язані, але не ідентичні. Отже, moyaosvita.com.ua приступає до вивчення термінів «феодал» і «буржуазія». Приєднуйтесь, і ми разом розберемося, в чому їх відмінності і схожість.

Визначення буржуазії і феодалів

Феодал – представник суспільства, організованого за політико-правовій системі феодалізм. Феодалізм – наслідок суспільно-економічного розвитку первісного і рабовласницького ладу (деякі суспільства минули рабовласництво, трансформуючись з первісних громад у феодальну форму організації суспільних відносин). Існувала певна феодальна ієрархія, при якій нижчий феодал (васал), знаходився в певній залежності від вищестоящого. У різних державах у різні епохи розвитку феодалізму вживалися різні назви феодальних класів. Експлуатованим станам було кріпосне селянство. Селяни не мали права власності на землю, яку обробляли. Вся земля була зосереджена в руках феодалів.

У середньовічній Європі панувало сільське господарство. У період феодалізму нечисленних заможних жителів міст стали називати буржуазією (від франц. Bourg – місто). Розростаючись, стаючи більш могутньої, міцної та економічно незалежною частиною феодального суспільства, буржуазія займає активну позицію в революційних процесах, які спрямовані на повалення феодальної влади.

Форми залежності експлуатованих від експлуататорів

Для феодального суспільства, прямого нащадка рабовласницьких відносин, була характерна позаекономічних форма експлуатації. Безпосередні виробники матеріальних благ не були матеріально зацікавлені в результаті своїх праць. У буржуазному суспільстві основної виробничої силою стає найманий робітник. Робочий не залежить особисто від буржуазії, як залежав раб чи селянин від рабовласника або феодала. Важелем управління стає залежність економічна.

Буржуазії не властивий феодальне свавілля. З’являється поки ще більше формальне рівність перед законом усіх станів. Звичайно, на практиці буржуазія, в руках якої був зосереджений основний капітал держави, прав мала набагато більше, ніж економічно залежний від неї клас найманих робітників. Останнім, щоб не залишитися без засобів до існування, доводилося погоджуватися на пропоновані умови роботи, навіть якщо ці умови вганяли їх у ще більшу залежність.

Різниця між буржуазією і феодалами полягає в наступному:

  • Об’єднує ці поняття, насамперед, те, що й феодал, і буржуазія – власники засобів виробництва, основного капіталу
  • Феодал – представник правлячого стану в феодальному суспільстві, яке з’явилося набагато раніше суспільства буржуазного.
  • Термін «феодал» протягом всієї історії існування використовувався для позначення землевласника. Слово буржуазія спочатку вживалося для вказівки на приналежність людини до жителів міст. І тільки пізніше воно прийняло сучасне значення, що позначає певний державне стан.
  • Розвиток буржуазії привело до краху феодалізму
  • При феодалізмі виробник знаходився в особистій залежності від феодала, наймані працівники залежали від буржуазії економічно
  • Кріпосний ні матеріально зацікавлений у своїй роботі, на відміну від найманого працівника, який отримував оплату, пропорційну обсягом виробленого.
  • Дії буржуазії в незрівнянно більшою мірою регламентувалися законом. Великий власник і найманий працівник були рівні перед лицем правосуддя. У феодальному суспільстві також існував звід законів, але він не припускав рівності феодалів і кріпаків.
Посилання на основну публікацію