✅Чим відрізняється біогеоценоз від агроценозу?

💚 Складовими біогеоценозу і агроценозу є однакові компоненти середовища. В тій і іншій системі живі організми об’єднані територіальними і харчовими зв’язками. Але в кожному разі можна помітити і свої особливості. Отже, дізнаємося, чим відрізняється біогеоценоз від агроценозу.

Визначення

Біогеоценоз – це самостійно сформована екосистема, в якій представники живого світу тісно пов’язані з неорганічними компонентами, складовими середовища їх проживання. Приклади: хвойний ліс, квітковий луг.

Агроценоз – це система, яка з’являється при втручанні людини в простір природного середовища. Як і біогеоценози, вона містить органічну і неорганічну частини.

Приклади: присадибна ділянка, кукурудзяне поле.

Різниця між біогеоценозом і агроценозом

Порівнюючи між собою розглянуті системи, слід насамперед звернути увагу на їх видовий склад. Для біогеоценозу в цьому відношенні характерна більша різноманітність. У агроценозі ж переважають одна або декілька культур, обраних людиною для вирощування (наприклад, посаджена на ділянці картопля), і, відповідно, кількість видів тварин і нижчих організмів (бактерій, грибів) теж є обмеженим.

У зв’язку з цим ланцюги живлення в штучно створених системах коротше і простіше. Однак на території, де знаходиться безліч рослин одного виду, створюються всі умови для життєдіяльності шкідливих організмів, здатних співіснувати саме з такими культурами. Не відчуваючи біологічної конкуренції, вони можуть посилено розмножуватися і знищувати посіви або викликати хвороби у рослин. В результаті вся система нерідко виявляється під загрозою загибелі. Біогеоценози в цьому відношенні набагато стійкіші.

Відмінність біогеоценозу від агроценозу полягає також у тому, яким чином у кожному випадку здійснюється колообіг речовин. В природній спільноті він замкнутий.

Все вироблене рослинами (а також їх останки) споживається представниками численних харчових ланок і повертається в ґрунт, збагачуючи її. Водночас агроценоз створюється саме з метою отримання врожаю.

Відповідно, на моменті прибиральних робіт, що супроводжуються значним виносом біомаси, колообіг речовин в такій системі порушується, тому в такому випадку він називається відкритим. Для збереження балансу у землю вносять добрива.

Важливим є також те, що структура біогеоценозу формується при здійсненні природного відбору, усуває слабкі види організмів. У агроценозі ж беруть участь культури, ретельно підібрані людиною з урахуванням ступеня їх продуктивності. Іншими словами, в утвореннях такого типу здебільшого діє штучний відбір.

При цьому людина не тільки сама визначає, що буде рости на земельній площі, але і забезпечує надходження в агроценоз додаткової енергії. Наприклад, проводиться підігрів теплиць, створюється штучне освітлення. Між тим екосистеми, що існують без втручання людини, отримують енергію в основному від Сонця.

У чому різниця між біогеоценозом і агроценозом?

В тому, що останній приносить людині реальну вигоду, оскільки слугує джерелом необхідної продукції. Біогеоценоз, своєю чергою, не завжди корисний з практичної точки зору. Однак він є стійким саморегулівним утворенням. Агроценоз благополучно існує більш або менш тривалий термін тільки за умови контролю з боку людей. Для підтримки такої системи потребує застосування різноманітних агротехнічних прийомів.

Посилання на основну публікацію