Чим відрізняється біоценоз від агробіоценозу

Поняття біоценозу і агробіоценозу, як страшний сон, виникають перед учнями старшої школи, студіюють курс «Загальної біології». Біологія при вступі потрібна не всім, а ось пристойна оцінка з цього предмету здатна підвищити середній бал атестата і збільшити шанси вчорашнього школяра на безкоштовне навчання.

Що таке біоценоз і агробіоценоз
Біоценоз – це «комплект» рослин і тварин, мікроорганізмів і грибів, який природним чином сформувався на певній території.

Агробіоценоз – «комплект» живих організмів, складений людиною з метою отримання продуктів харчування або сировини для різних галузей промисловості.

Різниця між біоценозом і агробіоценозі
Найбільшим біоценозом на Землі є сама планета Земля. Адже саме на ній існують і взаємодіють популяції безлічі живих організмів. Прикладом мінімального біоценозу може бути великий гниючий пень посеред лісу або камінь, вкритий лишайниками.

Якщо не глобалізувати, то кожен біоценоз приурочений до якого-небудь однорідного простору, котрий володіє загальним набором абіотичних чинників – подібним рельєфом, однаковою температурою, вологістю, кислотністю або хімічним складом води.

Для кожного біоценозу характерний певний склад живих організмів, який історично з’явився, а потім взяв участь в удосконаленні своєї спільноти. При цьому чим ближче до екватора, тим більш багатим в ньому буде видовий і кількісний склад. Внесення в нього чужорідних елементів може привести до деформації біоценозу або загибелі окремих видів. Приклад – лисиці і кролики, завезені до Австралії, які призвели до зменшення популяції кенгуру і вимирання птахів, що гніздилися на землі. Всі члени біоценозу пов’язані між собою різними відносинами – трофічними (продуценти-консументи-редуценти), топическими, форіческімі і непрямими.

Агробіоценози також є набором живих істот, приурочених до певної місцевості. Це може бути сад, поле або ставок, пасовище або акваріум. У агробіоценозі всі живі істоти пов’язані тими ж видами зв’язків, що і в біоценозі, тільки їх поява регулює чоловік. Агробіоценози створені людьми. Інакше ці комплекси можна назвати сільськогосподарськими угіддями, і з’явилися вони для того, щоб забезпечити «творця» продуктами харчування й сировиною для харчової, легкої та хімічної промисловості.

відмінність біоценозу від агробіоценозу полягає в наступному:
Біоценози зародилися природно, паралельно з еволюцією населяють їх живих істот, а агробіоценози сформовані людиною.
Біоценози є більш давніми утвореннями, ніж агробіоценози.
Біоценози утворюються природно, як вода, повітря або земля, а створення агробіоценозів викликано певними цілями: нагодувати, взути і одягнути людство.

Посилання на основну публікацію