Чим відрізняється безстатеве розмноження від статевого?

Розмноження – це процес, який забезпечує продовження життя. Він здійснюється у організмах одним з двох шляхів. Розглянемо їх і з’ясуємо, чим відрізняється безстатеве розмноження від статевого.

Загальні відомості

Процес, про який йде мова (розмноження), характерний для всіх живих істот. Але в кожному разі він має свої особливості. Фактори розмноження, такі як:

  • темп;
  • кількість відтворюваних особин;
  • тривалість існування поколінь та інші, позначаються на швидкості пристосування того чи іншого виду до навколишніх умов.

Наприклад, швидке і в великих кількостях відтворення бактерій іноді дозволяє цим організмам виробляти стійкість до лікарських препаратів. Слід зазначити, що безстатевий і статевий типи розмноження з’явилися не одночасно – спочатку існував перший (безстатевий) тип розмноження.

Різниця між безстатевим і статевим розмноженням

Простіші механізми – у безстатевого розмноження, властиві:

  • нижчим тваринам;
  • багатьом рослинам;
  • грибам.

Безстатеве розмноження характеризується здатністю особин самостійно створювати нові організми.

Наприклад, одноклітинним видам властиво ділитися.

При цьому виходить дві або більше копій початкової особини. Дріжджові організми з’являються на світ брунькуванням. Ще частина істот розмножується спорами. Рослини, також, часто відтворюються вегетативним шляхом за допомогою цибулин.

Відмінність безстатевого розмноження від статевого полягає в тому, що перше з них відбувається при менших витратах енергії.

Це обумовлено хоча б тим, що особинам не потрібно шукати партнера для спаровування. Економиться тут і час. В цілому спадкоємність життя таким способом забезпечується легше, і має при цьому високі темпи розмноження. Але вигідним безстатевий тип розмноження є тільки в разі постійних сприятливих умов середовища.

Добре пристосована особина буде виробляти подібне собі потомство, і вид продовжить своє існування. Однак зміна умов в гіршу сторону може привести до загибелі особин. Це знову ж таки пояснюється тим, що дочірні організми переймають свої пристосовницькі якості від материнського, не знаходячи в більшості випадків чогось нового.

Інша справа при статевому розмноженні, яке спостерігається, наприклад, у ссавців і деяких рослин.

Нове життя при статевому розмноженні зароджується після з’єднання двох різностатевих клітин, які називаються гаметами.

Весь процес називається заплідненням, і беруть участь в ньому, як правило, дві особини, відповідно:

  • чоловіча;
  • жіноча.

Але є і винятки, коли для продовження життя, яке здійснюється статевим шляхом, досить одного організму. Маються на увазі:

  • гермафродитизм;
  • партеногенез.

У чому різниця між безстатевим і статевим розмноженням?

У тому, що в останньому випадку у біологічних представників є більше шансів вижити в несприятливих умовах. Батьківська і материнська гамети містять інформацію, яку дочірній організм успадковує в комбінованому вигляді. При цьому нова особина виходить унікальною і нерідко більш життєздатною.

Так, статеве розмноження краще забезпечує безперервність існування видів і є прогресивним щодо еволюційного розвитку.

Посилання на основну публікацію