Чим відрізняється багатство від добробуту

Відомо, що добробут окремої людини і його сім’ї залежить від рівня економічного розвитку цілої держави. У розвинених країнах багатство і добробут громадян прямо пропорційно загальним обсягами промислового виробництва. Чи володіє поняття добробут нації тим же значенням, що й багатство її обраних представників?

Що таке багатство і добробут
Багатство – синонім матеріального достатку, стабільного доходу окремої людини, сім’ї або соціальної групи, які отримують постійно зростаючу прибуток завдяки наявності засобів виробництва і матеріальної бази у вигляді нерухомості, техніки, банківських рахунків.

Добробут – економічна категорія, що відображає забезпеченість окремої людини, групи людей чи держави в цілому благами, що задовольняють матеріальні, соціальні та духовні потреби.

Порівняння багатства та добробуту
У чому ж різниця між багатством і добробутом?

У повсякденній свідомості багатство пов’язане з можливістю володіти накопиченими і примножувати цінностями, які в грошовому еквіваленті перевищують природні потреби людини в щоденних витратах на необхідне.

Економісти вважають багатством різницю між грошовими активами і пасивами.

Філософи під поняттям багатство увазі матеріальне і майнове перевагу одних членів суспільства над іншими.

Різні думки щодо багатства збігаються в головному: чим вищий добробут кожного з жителів держави, тим більший відсоток багатих людей в ньому проживає.

Добробут населення залежить від характеру економічних відносин, рівня розвитку продуктивних сил, матеріально-технічної виробничої бази, використання енергозберігаючих технологій та способу управління виробничими процесами.

Сукупність цих факторів визначає можливість задоволення потреб кожної людини в якісній їжі, повноцінний відпочинок, послуги лікарів, соціального захисту і духовному розвитку.

Добробутом окремої особи і всієї нації можна назвати рівень задоволення безлічі потреб, корисностей і задоволень.

відмінність багатства від добробуту полягає в наступному:
Багатство – володіння матеріальними цінностями, що перевищують потреби людини і його сім’ї.
Добробут – забезпеченість, соціальна захищеність і можливість духовного розвитку кожного члена суспільства.
Багатство можна накопичити або втратити. Добробут – підвищити або знизити в період економічної кризи.
Багатство, при всій його матеріальності, відносять до понять абстрактним. Добробут – економічна категорія, яка оперує конкретними розрахунковими і статистичними даними.

Посилання на основну публікацію