Чим відрізняється багатозначність слова від омонімії

На перший погляд, омоніми і багатозначні слова характеризуються за спільною ознакою: вони полісемічні, тобто, володіють не одним, а кількома значеннями.

Проте вживання таких слів у різних контекстах розкриває їх особливість зберігати певну семантичну зв’язок або не мати її зовсім. Саме в цьому і полягає відмінність багатозначності слів від омонімії.

В українській мові більшість слів володіє багатозначністю.

Полісемія – мовне явище, що відбиває зміну основного лексичного значення слова, пов’язане з розширенням семантичних рядів, в які входять лексичні одиниці з подібними ознаками. Наприклад, слово хліб має значення продукт харчування, проте вживається і як назва зернових культур, використовуваних для виробництва борошна: з поля прибрали хліб. Основне значення слова золотий – виготовлений із золота: золотий медальйон, але в контексті можуть проявлятися й інші його значення – грошова одиниця, монета: золота, а не ложка мідна; ознака найвищої цінності чого-небудь: золоте слово.

Багатозначні слова одного ряду пов’язані між собою семантичної зв’язком, в якій основну, первісне значення домінує і в тій чи іншій мірі зберігає близькість з іншими значеннями.

На відміну від багатозначних слів омоніми – це мовні одиниці, які збігаються за формою написання і за звучанням, але мають різні, не пов’язані між собою значення. Слово ключ у значенні б’є з землі джерело не має нічого спільного з ключем, яким називають пристосування для замикання замка; омонімом в цьому ряду виступає і ключ у значенні музичний знак.

Слова однієї і тієї ж частини мови, що мають однакове звучання і граматичне оформлення, є повними лексичними омонімами:

  • материнська ласка – звірина ласка;
  • спритний фокус – оптичний фокус;
  • стовп води – дерев’яний стовп.

Неповними називаються омоніми, які збігаються тільки в деяких граматичних формах, наприклад, слово цибулю в значеннях рослина і зброю.

Між омонімами не існує смислового зв’язку.

Омонімія може бути результатом розпаду багатозначності слова або випадкового збігу форм запозичених слів з уже існуючими в мові. Наприклад, дзеркало в контексті водне дзеркало сприймається за ознакою якості поверхні як гладь, рівність на відміну від значення відображає поверхню в поєднанні венеціанське дзеркало. Запозичене слово гриф у значенні друк тільки за формою збігається зі словом гриф, що позначає частину струнного музичного інструменту.

Визначити відмінності в багатозначності слів і омонімії дозволяє лексичний спосіб аналізу цих одиниць. Він полягає у встановленні семантичної зв’язку між словами одного ряду. Якщо такий зв’язок існує, слово багатозначне. Справитися з таким аналізом можна, підбираючи синоніми, близькі за значенням до обумовлених словами. Наприклад, словосполучення ріг будинку і знімати кут мають синонімічні до слова кут ряд: кутова частина споруди; обмежена кутом частину будівлі.

Якщо до аналізованих лексичним одиницям синоніми з подібним значенням підібрати не вдається, вони є омонімами.

Різниця між багатозначністю слова і омонімією полягає в наступному:

  • Багатозначні слова зберігають семантичну зв’язок. Їх значення співвідносно з основним значенням вихідного слова. Омоніми не пов’язані між собою будь-яким загальним значенням;
  • Багатозначні слова є однокорінними. Омоніми мають різне коріння, що збігаються тільки за формою написання;
  • До багатозначних слів можна підібрати загальний синонімічний ряд. Омоніми не мають спільних синонімів.
Посилання на основну публікацію