Чим відрізняється агроекосистема від поняття екосистеми

Поняття «агроекосистема» з’явилося зовсім недавно. Людина вже вивчив принципи утворення екосистем і встановив рівень шкоди, якої завдає йому й природі користувальницьке, нераціональне ведення сільського господарства. Тому продумана агроекосистема повинна забезпечувати людство продуктами харчування і не завдавати шкоди залишилися на Землі екосистемам.

Що таке агроекосистема і екосистема
Агроекосистема – це різновиди екосистем, які створила людина з метою забезпечення його сім’ї та населення країни продуктами харчування й сировиною для різних галузей промисловості.

Екосистема – це історично сформоване співтовариство рослин-грибів-тварин-мікроорганізмів у певному секторі гідросфери, на материку, в нижньому шарі атмосфери або у верхньому шарі грунту.

Порівняння агроекосистеми та екосистеми
У чому ж різниця між агроекосистемами і екосистемою? Агроекосистема – це певна територія на суші або в морі, на якій людина особливим чином організував сільськогосподарський процес. Умовою, щоб цю ділянку отримав право називатися агроекосистемами, має стати раціональне землекористування, тваринництво або вирощування в море певних культур. Тобто сільське господарство повинно бути не призначеним для користувача і екстенсивним, а максимально інтенсивним, з продуманим процесом повернення використаної сили та енергії природи в загальний кругообіг органічних і мінеральних речовин на планеті.

Щоб забезпечити такий круговорот, агроекосистема повинна бути багатопрофільною і багатоликої. Наприклад, до ділянки ріллі необхідно «прикласти» пасовище, луг, плодовий сад і невеликий тваринницький комплекс. Усі зв’язки між компонентами агроекосистеми організовує та здійснює людина.

Екосистема є базовим поняттям екології. Екосистема може бути природного і антропогенного. Наприклад, екосистема савани, екосистема озера Байкал або екосистема пустиря за будинком.

Екосистема складається з двох видів компонентів – біотичних і абіотичних. Біотичні компоненти – це набір живих організмів, що заселили нашу систему. У цьому випадку ми будемо називати їх продуцентами, консументами різних рівнів і редуцентамі. Абіотичні компоненти – це основа для формування екосистеми: водне середовище або суша, підстильні гірські породи, показники температури і вологості, температурний режим.

Між компонентами екосистеми існують різні види зв’язків, що склалися історично, за досить тривалий часовий відрізок. Тому час, конкуренція і природний відбір є основними творцями екосистеми.

відмінність агроекосистеми від екосистеми полягає в наступному:
Агроекосистеми створені людиною, більшість екосистем створені природою.
Часу для створення людиною конкретної агроекосистеми потрібно набагато менше, ніж було потрібно для утворення елементарної екосистеми природі.
Межі агроекосистеми визначені людиною, межі екосистеми розмиті.
Зв’язки між елементами агроекосистеми визначають, організовують і виконують люди. У більшості екосистем природа багато мільйонів років успішно справлялася з цим завданням сама.
Агроекосистеми з’явилися завдяки людині, при цьому безліч природних екосистем на Землі зникли або були розбалансовані через людини.
Сьогодні на Землі дуже мало об’єктів, які можна іменувати ідеальної агроекосистемами, і дуже багато об’єктів, які можна назвати безнадійно зіпсованими, «пораненими» і «убитими» людьми екосистемами.

Посилання на основну публікацію