Чим праця відрізняється від роботи

Вважається, що саме праця зумовив розвиток людської цивілізації і виділив її з тваринного світу. Саме схильність до усвідомленої діяльності допомагає людям ставати творцями своєї долі і серйозно впливати на навколишній світ, змінюючи його на свій розсуд. У побуті ми ототожнюємо поняття робота і праця, вважаючи їх синонімами. Чи справді дані категорії схожі один з одним, або між ними є різниця?

Що таке праця і робота
Праця – свідома діяльність живих істот, спрямована на перетворення матерії, задоволення фізичних і духовних потреб. У процесі праці вихідні матеріали набувають нових властивостей, старі ідеї – новий зміст. В економіці цей термін є складовою частиною факторів виробництва і складається з предметів і засобів праці.

Робота – це цілеспрямована людська діяльність, природне і невід’ємне право, яке полягає у виробництві матеріальних благ, надання послуг, виконання завдань. Зусилля прикладаються саме для того щоб отримати відчутний результат, який можна або порахувати (виробництво, будівництво, сільське господарство), або оцінити умоглядно (юриспруденція, програмування, журналістика).

Порівняння праці та роботи
Отже, поняття мають безліч схожих рис. У чому ж різниця між працею і роботою? Як робота, так і праця можуть вестися на громадських засадах або оплачуватися. Все залежить від статусу суб’єкта правовідносин і умов, в яких він знаходиться. При цьому примусова праця заборонена, так само як і підневільна робота, за експлуатацію людини передбачена кримінальна відповідальність. Учасники правовідносин наділені свободою самореалізації, яка проявляється у свідомому виборі.

Проте, відмінності між даними категоріями теж є. По-перше, поняття «праця» значно ширше: в нього, в числі іншого, входить і робота. Він може і оплачуватися, і здійснюватися на добровільних (примусових) засадах. По-друге, слово «праця» найчастіше використовується в позитивному сенсі, противопоставляясь рутинним процесам. Робота ж може виступати в негативному значенні як монотонна, щоденна завдання, яка повинна виконуватися незважаючи ні на що.

Праця далеко не завжди є закінченим: він може тривати нескінченно. Про це красномовно говорить міф про Сізіфа, який був покараний богами на вічний підйом каменю в гору. Водночас, робота спрямована на результат, який повинен бути або вимірюваним, або умоглядним. Слово «робота» застосовується виключно по відношенню до людини. Поняття «праця» використовується і при описі інших представників тваринного світу (бджоли, мавпи, рослини).

відмінність праці від роботи полягає в наступному:
Обсяг понять. Значення категорії «праця» більш широке, ніж поняття «робота».
Кінцевий результат. Робота завжди спрямована на отримання конкретного блага, тоді як праця може реалізовуватися саме через процес («Сізіфова праця»).
Уособленням. Поняття «праця», як правило, може застосовуватися по відношенню до будь-яких живих істот (бджолиний праця – збір меду), в той час як робота – тільки по відношенню до людини.
Емоційне забарвлення. У масовій свідомості роботою прийнято називати рутинні дії, які забирають багато часу, а праця виступає як творення, розвитку, реалізації цілей і устремлінь.
Наявність / відсутність оплати. Як правило, робота здійснюється на оплатній основі і синонімічно займаній посаді або вакансії. Праця може виконуватися як підневільно (рабська, каторжна), так і безоплатно (суспільно-корисний, волонтерський).

Посилання на основну публікацію