Чим метали відрізняються від неметалів

Хіміки розділили всі прості речовини на метали і неметали. Вони сильно розрізняються за будовою, фізичними і хімічними властивостями. Багато хто з них легко відрізнити візуально, наприклад мідь – метал, а бром – неметал. Однак щоб не допустити помилку при класифікації елементів, краще спиратися на знання чітких ознак, властивих металам і неметалам.

Що таке метали і неметали

Елементи, що віддають електрони з зовнішнього енергетичного рівня, називають металами. Метали – це, як правило, тверді речовини (винятковим прикладом є ртуть, яка за нормальних умов знаходиться в рідкому стані).

Елементи, що приймають електрони на зовнішній енергетичний рівень, є неметалами. Вони знаходяться в різних агрегатних станах. Кисень і азот – це гази, бром – рідина, а до твердих речовин відносяться, наприклад, миш’як, вуглець і бор.

Порівняння металів і неметалів

У чому ж різниця між металами і неметалами? Всі метали наділені металевим блиском, вони чудові провідники електричного струму і тепла. Більшість з них пластичні, при фізичному впливі метали легко змінюють форму. Неметали, навпаки, погані провідники тепла і електричного струму.

Будова металів і неметалів – головна відмінна характеристика. Неметали – володарі більшого числа неспарених електронів, що розміщуються на зовнішніх рівнях. Метали мають металеву кристалічну решітку. А неметалам притаманні молекулярні (наприклад, кисню, хлору й сірці) і атомарні (вуглецю, що утворює алмаз) кристалічні решітки.

У металів маленька електронегативність, а значить і окислювально-відновний потенціал невеликий. Вони, як правило, приймають електрони і окислюються, проявляючи відновні властивості. Неметали, наділені великою електронегативністю і значним окислювально-відновним потенціалом, можуть виступати як в якості окислювачів, так і в якості відновників (таке можливо в присутності найбільш потужного окислювача).

У металів є вельми цікава властивість – амфотерність. Амфотерним металам притаманні властивості і металів, і неметалів. Наприклад, цинк, перебуваючи в стані вищого ступеня окислення, поводиться як неметал.

Відмінність металів від неметалів полягає в наступному:

  • У фізичних властивостях;
  • У будові атомів;
  • У кристалічних решітках;
  • У хімічних властивостях;
  • У здатності виявляти окисно-відновні властивості;
  • У амфотерності металів.
Посилання на основну публікацію