Чим філософія відрізняється від науки

Ось уже кілька століть ведеться суперечка про те, що ж таке філософія і чим вона відрізняється від науки. Хтось дані поняття ототожнює, хтось – протиставляє, а хтось виділяє загальні та приватні риси. Навряд чи відповісти на таке фундаментальне питання можна в одній статті, проте дати загальне уявлення про проблему – цілком.

Філософія – це світогляд, наукова дисципліна, а також спосіб пізнання навколишньої реальності. Діяльність спрямована на вивчення походження людини, світу і універсуму, співвідношення людського і божественного. Філософія представлена ??сотнями шкіл, які по-різному відповідають на одвічні питання. Ключові проблеми цієї дисципліни навряд чи можуть бути дозволені однозначно: що є бог, що таке істина, що є смерть.

Наука – це область діяльності людини, яка ставить головним своїм завданням вироблення нових знань, їх практичне застосування, систематизацію, розвиток. Як правило, така робота спрямована на вирішення прикладних питань. З’явившись в глибоку давнину, наука виробила власні методи вивчення реальності. Сучасна наука – це злагоджений механізм, який не тільки працює для підвищення якості людського життя, збереження природи, але й успішно вклинюється в ринкові відносини.

Як наука, так і філософія висловлюють знання в теоретичній формі, абстрагуючись від подробиць. Вони спрямовані на пошук відповідей, однак питання завжди різні. Науку цікавить те, що лежить на поверхні: як перемогти рак, як збільшити потужність двигуна, як підвищити врожайність. Філософія займається питаннями, відповісти на які однозначно неможливо: що первинне – бог або людина, в чому сенс життя, як варто ставитися до смерті.

Наука дає конкретний результат, за відсутності якого в її доцільності можна засумніватися. Єдине, що може дати філософія – це їжа для розуму, роздуми, теоретичні побудови, перевірити які на практиці неможливо. Так, свого часу наука винайшла паровий двигун, а через відносно нетривалий час – атомний реактор. Філософія стояла біля витоків сучасної державності (ідеальна держава Платона), а сьогодні активно просуває ідеї космополітизму (світ без кордонів і країн).

Головна мета науки полягає в тому, щоб пізнати навколишній світ, увійти з ним у взаємодію. Філософія, навпаки, дозволяє знайти місце людини в цій реальності. Окремі школи виокремлює людину з всесвіту, інші – розглядають його як невід’ємну частину того, що відбувається. Вважається, що філософія і наука зародилися одночасно. Але більш глибокий аналіз демонструє, що наука кілька старше, поки не доведено протилежне.

відмінність філософії від науки полягає в наступному:
Вік. Найдавніші науки (астрономія, арифметика) з’явилися в першій державах (Єгипет, Межиріччя), в той час як філософія – в Стародавній Греції, значно пізніше.
Світогляд. Філософська картина світу центральне місце віддає людині або богу, в той час як наукова – об’єктивної реальності.
Мети. Філософія займається самопізнанням, в той час як наука – пошук точних знань, картини навколишнього світу.
Перевірка істинності. Викладки філософії можна довести лише теоретичним шляхом, в той час як наукові теорії – ще й емпіричним.
Результат. Завдяки науковим досягненням ми маємо фізичний результат – нові машини, медичні препарати, фарби, будматеріали. Завдяки філософії виробляються нові соціальні системи, політичні ідеології.

Посилання на основну публікацію