Чим дроблення відрізняється від ділення

Дроблення і ділення є незмінними атрибутами процесу розмноження і збільшення кількості проживаючих на Землі особин.

Дроблення – це серія поділів заплідненого яйця багатоклітинного тваринного організму. Дроблення – це перша стадія онтогенезу, початок почав ембріонального розвитку.

Якщо взяти за приклад людський організм, подібні процеси в якому найбільш вивчені, то в ньому дроблення проходить на перші 3-4 діб, у той час, коли зигота просувається до матки по матковій трубі. Клітини, які виходять в результаті цього процесу, іменуються бластомерами.

Спочатку зигота дробиться або розділяється на бластомери, що нагадують ягоду малину. На цьому етапі у ссавців вона називається морулой. Потім трансформується в сферичний зародок – бластули.

Стінка бластули, утворена шаром щойно утворених клітин, називається бластодермой. А оформившаяся порожнина – бластоцелем.

У результаті дроблення з бластодерми утворюється оболонка – трофобласт, що забезпечує живлення зародка. Бластоцель стає ембріобласта, фізичним тілом зародка. Стадія повністю завершується до кінця першого тижня розвитку зародка. На фініші ми маємо бластоцит – плаваючий в рідині ембріопласт, прикріплений до трофібласту.

Стадію дроблення змінює гаструляция та імплантація зародка в стінку матки.

– термін, який має 2 значення. У першому варіанті мається на увазі процес безстатевого розмноження рослинних, тваринних організмів, прокариотов і грибів. Поділ – найстародавніший спосіб збільшення кількості особин. Такий процес досить популярний у середовищі одноклітинних – амеб, інфузорій, хлорели, бактерій і синьо-зелених водоростей. На тілі батьківської клітини утворюється перетяжка, паралельно подвоюється весь комплект плаваючого в цитоплазмі вмісту. Перетяжка невблаганно зростає. Деякий час клітина походить на пісочний годинник. На завершення процесу ділення 2 однакові клітини «відриваються» одна від іншої.

Серед багатоклітинних організмів діленням збільшують кількість особин гриби і більшість рослин. У середовищі тварин поділ, як розмноження, не популярне.

Другий варіант використання терміну «поділ» стосується поділу еукаріотичних клітин. У цьому випадку спливають 2 процесу – мітоз і мейоз. При мітозі ядро ділиться, зберігаючи при цьому вихідне число хромосом. При мейозі утворюються гамети, які отримали розполовинений, точніше – зменшений удвічі, набір хромосом. Мейоз є передмовою до статевого процесу. Завдяки йому виключається подвоєння числа хромосом в арифметичній прогресії в кожному наступному поколінні. Завдяки поділу в статевому процесі беруть участь клітини з гаплоїдний набором хромосом.

Відмінність дроблення від ділення полягає в наступному:

  • Дроблення характерно лише для царства Тварин. Процес ділення можна спостерігати у представників всіх царств живих організмів, що існують на Землі.
  • Розподіл – процес, який йде перед заплідненням. Процес дроблення запускається відразу після запліднення.
  • Дроблення пов’язано тільки з статевим розмноженням. Розподіл – частина статевого або власне безстатеве розмноження.
Посилання на основну публікацію