Чим цікавий історичний роман?

На перший погляд, відповісти на це питання неважко. В історичних романах розповідається про справи давно минулих днів, містяться цікаві відомості про те, як жили наші предки, як вони торгували, вели війни. Отримана нами багата інформація дозволяє вважати історичні романи важливим джерелом для пізнання минулого в захоплюючій і цікавій формі.
Однак такий погляд вельми поверховим. Перш за все, не кожен роман про минуле можна назвати історичним. Ось, наприклад, сучасний письменник розповідає про події початку XX століття, про революцію, війни. Чи можна вважати його роман історичним?
Історичним романом слід вважати той твір, де використано велику кількість документів, ретельно відтворено не тільки місце, але й сама атмосфера дії. У дії часто беруть участь реальні історичні особи, які далеко не завжди стають головними героями.

Говорити вони можуть і на сучасній мові, в який автор вводить архаїзми, історизм – застарілі слова, зрозумілі сучасному читачеві з контексту. Захоплюватися подібної стилізацією мови не варто, тому що читач може і не зрозуміти, про що йде мова.
Дуже важлива і позиція автора, який дивиться на минуле не як сучасник, а як спостерігач, неупереджено оцінює описується. Звичайно, він може перетворитися на одного з героїв, вести розповідь від його імені, або стати одним з учасників дії, жваво й образно представляючи відбувається. Але все-таки ми постійно повинні відчувати неупереджений погляд нашого сучасника на історію.
Звичайно, кожен художник має право на індивідуальне бачення, і не потрібно шукати в його творі точної відповідності описуваного реальним історичним подіям. Можливі й помилки, деякі перебільшення.
Різновидом історичного роману можна вважати історико-біографічний роман, де в центрі знаходиться опис видатної історичної особистості, навколо якої і розвиваються всі основні сюжетні лінії.

Посилання на основну публікацію