Автоматизована система управління

Автоматизована система управління – сукупність економіко-математичних методів, вимірювальних пристроїв, засобів зв’язку, пристроїв відображення інформації, передачі даних і організаційних комплексів, які включають в себе керуючі і керовані об’єкти, що працюють в автоматичному режимі і забезпечити раціональне управління складним об’єктом. Структура і характеристики автоматизованої системи управління диктуються завданнями, що висуваються космічному апарату, і його конструкцією. Складається з двох функціональних частин: наземної і бортовий. Розподіл функцій між наземним і бортовим комплексом управління здійснюється на підставі поставлених завдань і з урахуванням можливості цільової та технічної реалізації.

Основними завданнями, які може вирішувати наземний комплекс управління, є: складання програм функціонування та управління на основі контролю і оцінки стану космічного апарату, в тому числі і за допомогою телеінформації; вимірювання параметрів орбіти і прогнозу руху космічного апарату з метою подальшої передачі керуючої програми на борт космічного апарату для подальшої обробки бортовим комплексом.

Бортовий же комплекс управління, в свою чергу, повинен забезпечити прийом керуючої програми від наземного комплексу з метою подальшого коректування вже закладених команд, забезпечити управління бортовою апаратурою відповідно до поставлених завдань і програмами, прийнятими з поверхні Землі. Крім перерахованого, до функціональних можливостей бортового комплексу управління космічного апарату відноситься режим автоматичного контролю бортових систем і управління бортовою апаратурою в автономному режимі. Сучасні комплекси створюються на основі новітніх бортових обчислювальних машин.

Отже, основним завданням автоматизованої системи управління є підвищення ефективності управління об’єктом, а в разі застосування на борту космічного апарату – забезпечення безвідмовної і результативної роботи об’єкта без безпосередньої участі людини в процесі управління об’єктом.

Посилання на основну публікацію