Автоматизація в сільському господарстві

 

Автоматизація виробництва – це застосування автоматичних і автоматизованих пристроїв і систем для повного або часткового звільнення людини від виконуваної ним роботи по управлінню і контролю при отриманні, обробці, передачі і використанні енергії, матеріалів, інформації та ін. Автоматизація – один з основних напрямків науково-технічного прогресу. Механізація і автоматизація сільського господарства підвищують продуктивність праці, сприяють збільшенню випуску сільськогосподарської продукції, зростання її якості. Ці процеси тісно пов’язані із застосуванням індустріальної технології виробництва в сільському господарстві, удосконаленням планування та управління. Машини, механізми, автоматичні системи полегшують працю людей, покращують умови праці.

У нашій країні створені великі спеціалізовані тваринницькі комплекси, птахофабрики, звіроферми, тепличні комбінати, де виробництво організоване на промисловій основі, що дозволяє в повній мірі використовувати сучасні технічні засоби автоматики. Наприклад, на сучасних птахофабриках для виведення курчат, каченят і іншої птиці застосовуватися у повному обсязі автоматизовані інкубатори, де автоматично підтримуються постійна температура і вологість повітря і через певні проміжки часу спеціальним механізмом яйця перевертаються з боку на бік. Пташники обладнують автоматичними установками штучного освітлення, які продовжують світловий день. Додаткове освітлення вмикається восени і взимку до світанку, вдень при похмурій погоді і ввечері, коли природного освітлення занадто мало. Корм птиці також отримують з автоматичних годівниць. В Україні створені дослідні птахофабрики-автомати з повною механізацією всіх робіт. Тут здійснена комплексна автоматизація управління машинами і установками за допомогою програмних пристроїв.

На тваринницьких фермах обладнані автоматизовані потокові лінії доїння корів і первинної обробки молока, приготування та роздачі кормів. У тваринницьких приміщеннях автоматично забезпечується оптимальний мікроклімат. На більшості тваринницьких ферм повністю автоматизовані системи водопостачання (див. Водопостачання ферм), вентиляції та опалення приміщень.

Використання автоматизованих систем вентиляції в овоче- та плодосховищах дозволяє різко зменшити втрати сільськогосподарської продукції при зберіганні (див. Зберігання врожаю). Комплексні автоматичні агрегати і лінії, якими оснащені підприємства з первинної переробки швидкопсувних сільськогосподарських продуктів, значно скорочують втрати, краще зберігають якість вироблюваних продуктів харчування.

У теплицях з штучним кліматом в наших північних районах круглий рік вирощують овочі, квіти і навіть фрукти. При цьому температура і вологість повітря і грунту в теплиці підтримуються на постійному рівні за допомогою автоматичних установок штучного клімату. Вентиляція і додаткове освітлення включаються також автоматично, забезпечуючи рослинам оптимальний світловий режим і чистоту повітря. Багато теплиці обладнані автоматичними дощувальними установками.

Велике значення для сільського господарства, як і для будь-якої іншої галузі народного господарства, має постійне постачання електроенергією. У районах, віддалених від ліній електропередачі, електроенергія виробляється місцевими гідроелектричних або дизель-електричними станціями. Такі електростанції, як правило, повністю автоматизовані, т. Е. Пуск і зупинка первинних двигунів, регулювання напруги в мережі, подача палива, захист від коротких замикань здійснюються автоматично за заданою програмою або за сигналами дистанційного керування.

Багато системи водопостачання на гірських та віддалених пасовищах, що забезпечують подачу глибинної води на поверхню за допомогою насосів, що приводяться в дію вітряними двигунами, також автоматизовані.

В роботі електричних мереж, систем водопостачання та зрошення велику роль відіграє телемеханіка, що дозволяє управляти роботою машин на відстані. За допомогою телемеханіки одна людина – диспетчер – може-, наприклад, не виходячи з приміщення, включати або вимикати всі дощувальні установки на полях колгоспу чи радгоспу одночасно; регулювати подачу води в канали зрошення; змінювати режим роботи установок штучного клімату в теплицях і приміщеннях тваринницьких ферм; ввімкнути або вимкнути окремі лінії в мережах електропостачання; регулювати вентиляцію і тепловий режим овочесховищ.

Автоматизація окремих процесів, а потім комплексна автоматизація всього виробництва із застосуванням автоматизованих систем управління (АСУ) – один з основних напрямків науково-технічного прогресу в галузі сільського господарства. Для оптимального управління сільським господарством в масштабі всієї галузі в Україні розробляється галузева автоматизована система управління – ОАСУ-сільгосп

Посилання на основну публікацію