Автоматизація і механізація виробництва

Механізація виробництва – це заміна ручних засобів праці (інструментів) машинами і механізмами. Механізація різко підвищує продуктивність праці, звільняє людину від виконання важких, трудомістких, утомливих операцій, дозволяє більш економно витрачати сировину, матеріали, енергію, сприяє зниженню собівартості продукції, поліпшення її якості, підвищення рентабельності виробництва.

Механізація виробництва має не тільки економічне, але й велике соціальне значення – змінює умови і характер праці, створює передумови для ліквідації відмінностей між розумовою і фізичною працею. Так як машини і механізми періодично замінюються все більш досконалими, поліпшується технологія і організація виробництва, підвищуються і вимоги до кваліфікації працівників.

У соціалістичному суспільстві розширюються межі механізації виробництва: вона здійснюється не тільки в тих випадках, коли дає матеріальний ефект, але і тоді, коли покращує умови праці, підвищуючи його безпеку, забезпечує охорону навколишнього середовища.

Механізація виробництва – одне з важливих напрямків науково-технічного прогресу. Залежно від ступеня оснащеності виробництва технічними засобами механізація буває часткова і комплексна. При часткової механізуються окремі виробничі операції, але ще зберігається більш-менш значна частка ручної праці. При комплексної механізації ручна праця замінюється машинним на всіх пов’язаних один з одним операціях і може зберігатися лише на окремих операціях.

Наступний крок вперед – це автоматизація виробництва, яка також буває часткової і комплексної. При автоматизації функцій управління і контролю за процесом виробництва, які раніше виконували робітники-оператори, передаються (частково або повністю) приладів і автоматичних пристроїв. Праця ж людей використовується тільки для налагодження, спостереження і контролю за ходом виробничого процесу.

Велике значення має створення комбінованих машин-комбайнів, які складаються з декількох окремих механізмів-агрегатів. Ці агрегати розташовані в певній послідовності і по черзі автоматично впливають на оброблювані деталі або вироби. В ході комплексної механізації і автоматизації створюються автоматичні лінії машин, цехи-автомати, заводи-автомати.

Автоматизація сьогодні – найважливіша складова науково-технічного прогресу. Подальший розвиток автоматизації йде в напрямку впровадження у виробництво промислових роботів і маніпуляторів, верстатів з числовим програмним управлінням, засобів обчислювальної техніки для управління технологічними процесами і автоматизації проектування.

Цей розділ повністю присвячений автоматизації …

До числа новітніх машин, що застосовуються в процесі сучасної автоматизації виробництва, відносяться роторні машини. У роторних машинах на барабані-роторі розташовуються інструменти та виконавчі органи машин, повідомляють інструментам в процесі обертання ротора необхідні робочі руху.

Відмінність роторних і роторно-конвеєрних від звичайних, традиційних машин в тому, що у них функції транспортні (переміщення предмета праці для його обробки) і технологічні (вплив на предмет праці, його обробка) не залежать одне від одного і не переривають один одного. Звичайні машини виконують ці функції послідовно: обробка предмета не може початися, поки не закінчена його транспортування, і навпаки. Ці машини мають меншу продуктивність, ніж роторні. На роторних і роторно-конвеєрних машинах обробка здійснюється при невпинному транспортуванні предметів праці спільно з інструментами. З’єднання таких машин в лінії, тобто передача предметів обробки від одного ротора до наступного, виконують междуопераціонние транспортні ротори, які отримують синхронне з робочими роторами обертання від загального проводу лінії.

В даний час автоматизація виробництва досягла такого рівня, що для різних типів організації виробництва (див. Масове і серійне виробництво) застосовуються свої напрямки автоматизації. Так, для масового виробництва характерне застосування автоматичних потокових ліній. Для дрібносерійного і серійного виробництва основний напрямок – використання гнучких автоматизованих систем, які можна швидко переналагоджувати для виробництва певного виду виробів в зв’язку з виробничими потребами. При цьому вони забезпечують випуск продукції при найменших затратах часу і ресурсів, сприяють зростанню ефективності виробництва.

В основних напрямках економічного і соціального розвитку автоматизації виробництва приділяється особлива увага, намічено підняти її рівень в 2 рази. Передбачається впровадження автоматизованих систем в різні сфери виробництва, і перш за все в проектування, управління обладнанням і технологічними процесами. Намічається широке поширення гнучких автоматизованих систем. Для них буде освоєно випуск необхідних комплектуючих виробів, проведена максимальна уніфікація вузлів і деталей машин і механізмів з метою їх взаємозамінності. Ще ширше будуть використовуватися багатоопераційні (виконують кілька робочих операцій) верстати з числовим програмним управлінням, робототехнічні і роторно-конвеєрні комплекси.

Посилання на основну публікацію