Автоматична лінія

Це система машин, основного і допоміжного обладнання, за допомогою якого виконується весь процес виготовлення або переробки продукту виробництва (або його частини). Перші комплексні автоматичні лінії стали застосовуватися в нашій країні в кінці 30-х рр. Так, на 1-му Державному підшипниковому заводі в Москві були встановлені автоматичні лінії для токарної обробки і шліфування деталей підшипників. А в середині 50-х рр. на цьому ж заводі створили комплексно-автоматизований цех по виготовленню підшипників, включаючи їх обробку, контроль і складання.

Найбільшого поширення автоматичні лінії отримали в машинобудуванні. Вони широко застосовуються також в харчовій промисловості (як тут), виробництві побутових виробів, в електротехнічної, радіотехнічної та хімічної промисловості.

Автоматичні лінії бувають спеціальні, спеціалізовані й універсальні. На спеціальних лініях обробляються строго певні за формою і розмірами вироби. Спеціалізовані лінії призначені для обробки однотипної продукції з більш широким діапазоном параметрів. Універсальні автоматичні лінії забезпечують можливість швидкого переналагодження обладнання для виготовлення різної однотипної продукції.

Залежно від обсягу та характеру виробництва існують автоматичні лінії паралельного і послідовного дії, однопоточні, багатопотокові, змішані – призначені для виконання декількох технологічних операцій. В єдину систему можуть бути об’єднані кілька автоматичних ліній послідовного або паралельного дії, утворюючи на підприємстві автоматичні ділянки, цехи або цілі виробництва.

Управління автоматичними лініями здійснюється за допомогою автоматизованої системи управління.

Автоматична роторна лінія складається з робітників і транспортних роторів, з’єднаних загальним синхронним приводом, який переміщує кожен ротор на один крок за час, відповідне темпу роботи лінії. Робочий ротор являє собою жорстку систему, на якій монтується група знарядь обробки заготовки, рівномірно розташованих навколо загального крутного систему вала. Транспортні ротори (барабани або диски) передають заготовки з одного робочого ротора на інший і транспортують готові вироби.

На автоматичних роторних лініях можна успішно виконувати операції штампування, пресування, збірки і т. д. Їх використовують для штампування деталей (зокрема, радіодеталей), у виробництві різних виробів з пластмас, в харчовій промисловості для фасування та пакування продуктів і т. д.

Застосування автоматичних ліній полегшує працю робітників, дає необхідну економічну ефективність в умовах комплексної автоматизації виробництва.

Посилання на основну публікацію