Амперметр

Амперметр – прилад для вимірювання сили струму, який широко застосовується в:

  • енергетиці;
  • в різних галузях промисловості;
  • в службах сервісу по експлуатації і ремонту побутової електроапаратури і приладів.

Амперметри були винайдені в середині XIX в. і спочатку застосовувався, в основному, на об’єктах енергетики, а на початку XX ст. він став використовуватися і в інших галузях промислового виробництва.

Найбільш широко амперметри застосовувалися і застосовуються в даний час в енергетиці (зокрема, в системі електропостачання житлових будинків, підприємств соціальної сфери, промислових підприємств), електротехнічній й електронній промисловості, в службах сервісу по обслуговуванню експлуатації і ремонту різної електроапаратури (в тому числі, телевізорів , радіоприймачів і т. д.).

У першій половині XX в. широко застосовувався амперметр багатодіапазонний, що мав кілька діапазонів вимірювання, які шляхом ступеневого перемикання забезпечують розширення діапазону вимірювання струму. Амперметри за найпростішою схемою використовуються дуже мало і рідко – в ній передбачено перемикання окремих шунтуючих опорів RnV Rn, Rn3; найчастіше застосовуються прилади, виготовлені за схемою з шунтом Айртона.

Амперметр, виготовлений за схемою, має перехідний опір контакту Rp який виявляється послідовно включеним з низькоомним шунтом Rn, що призводить до похибок вимірювань.

Амперметр багатодіапазонний, що має схему з шунтом Айртона, виконує вимірювання сили струму з меншими похибками завдяки виключенню впливу залишкового перехідного опору контактів. Амперметр багатодіапазонний використовується як самостійно, так і в поєднанні з іншими електровимірювальними приладами, тобто як складова частина комбінованого приладу.

Крім названого вище приладу, в енергетичних системах і в електротехнічній й електронній промисловості широко застосовується амперметр електромагнітної системи для вимірювання сили струму на основі вимірювального механізму електромагнітної системи, причому такий прилад, в основному, використовується для вимірювання постійного і ефективного значень сил змінного струму. Як показала багаторічна практика експлуатації даних амперметрів, для розширення діапазону вимірювань шунтуючі опори непридатні; при вимірах на змінному струмі вони досягаються застосуванням токового трансформатора. Можливість вимірювань в різних піддіапазонах забезпечується виконанням кількох висновків обмотки полестворюючої котушки.

При цьому змінюється розподіл поля і, таким чином, для кожного піддіапазону потрібно своя шкала. Амперметр електромагнітної системи має велику перевантажувальну здатність, тому що струмові перевантаження викликають лише насичення сердечників. Характер шкали (функціонально квадратичний) даного амперметра може змінюватися в широких межах (аж до лінійного) шляхом вибору відповідних форм котушки і сердечників.

У зв’язку з тим, що повний опір вимірювального механізму збільшується зі зростанням частоти, застосовують амперметр електромагнітної системи найчастіше в певному (відносно низькому) частотному діапазоні.

Для забезпечення надійності роботи такого амперметра виконують екранування від зовнішніх електромагнітних полів.

У порівнянні з магнітоелектричними механізмами енергоспоживання амперметрів електромагнітної системи значно вище, тому вони використовуються переважно в силовий електротехніці.

Амперметри дуже часто використовуються в електротехніці в поєднанні з іншими електровимірювальними приладами:

  • при методі непрямого вимірювання опору на постійному або змінному струмі і потужності (метод амперметра/вольтметра);
  •  при методі непрямого вимірювання параметрів конденсаторів і котушок без сердечника, що володіють малими втратами (метод амперметра/вольтметра/частотоміра);
  • при методі непрямих вимірювань параметрів конденсаторів з втратами, котушок з сердечниками, реактивної потужності і коефіцієнта потужності (метод амперметра/вольтметр/вольтметра/частотоміра/ваттметра). Амперметри в Україні виготовляються на замовлення споживачів таких марок: А-1,5/50; А-3/100 і ін.
Посилання на основну публікацію