Алкени

Алкенами називають ненасичені вуглеводні, в молекулах яких присутня одне подвійне С = С з’єднання.
Відповідний ряд алкенів має загальну формулу СnН2n.

Для алкенів характерна не тільки структурна ізомерія (ізомерія карбонатного скелета, ізомерія положення подвійного зв’язку), але і геометрична. Оскільки обертання навколо подвійного зв’язку неможливо без його розривання, геометричні ізомери є різними за фізичними і хімічними властивостями сполук.

Номенклатура

Широко вживаними загальними назвами етеновіх вуглеводнів є алкени і олефіни. Назви конкретних з’єднань виникають з назв алканів, помінявши ан на ен. Положення подвійного зв’язку вказують локантом, карбонова ланцюг нумерується з того кінця, до якого він знаходиться ближче. Якщо молекула алкена має розгалужене будова, то головним ланцюгом буден найдовша з тих, що містять подвійну зв’язок.

Будова молекул

На відміну від алканів в будову молекул, яких входять атоми Карбону тільки в sp3-гібідізірованном стані, в молекулах алкенів є два атоми Карбону в стані sp2-гібідізаціі (друге валентний стан). Ці два атоми розташовані поруч і за допомогою своїх р-орбіталей, які не брали участь у гібридизації, додатково до ?-з’єднанню утворюють між собою ?-з’єднання.

Подвійний зв’язок С = С-з’єднання коротше ніж просте С-С з’єднання і міцніше його. За міцністю ?-з’єднання поступається ?-з’єднанню, тому в реакціях приєднання за місцем подвійного з’єднання розвивається саме він.

Хімічні властивості

Через присутність подвійного з’єднання С = С алкени хімічно на багато активніше алканів. Більшість хімічних реакцій алкенів пов’язана з розриваємо ?-з’єднання.

Markovnikov
В. В. Марковников
(13.12.1937 – 11.02.1904)

Російський хімік, засновник наукової школи. Розвиваючи теорію хімічної будови А. М. Бутлерова
Поєднання з’єднань типу НХ за місцем подвійного з’єднання алкенів відбувається за правилом Марковникова: атом гідрогену приєднується до найбільш гідрогенізовані атому Карбону. Хімічна активність етиленових вуглеводнів пов’язана з присутністю в їх молекулах подвійного С = С з’єднання.

Фізичні властивості

Алкени легше води і в ній практично не розчиняються, проте вони дуже добре розчиняються в неполярних органічних розчинниках. Температури їх кипіння і плавлення підвищуються зі збільшенням довжини карбонової ланцюга. Як і алкани, алкени з розгалуженою карбонової ланцюгом мають менші температури кипіння і плавлення, в порівнянні з сполуками з нормальною структурою.

Посилання на основну публікацію