Актуальність в курсовій роботі

Коли ви пишете введення до своєї курсової роботи, в першу чергу перед вами стоїть завдання – обґрунтувати актуальність теми. Якщо тема неактуальна, то і писати роботу немає сенсу.

Як визначити актуальність курсової роботи

Спосіб визначення актуальності дослідження в курсовій роботі залежить від способу вибору теми. Найпростіше, якщо у вас була хоч якась можливість вибору. Тоді можна відштовхуватися від причин, по якому ви зупинилися саме на цій темі, від того, чим вона вас зацікавила.

Нерідко буває, що теми роздає викладач. Список тем не змінюється з року в рік, і їх дійсна актуальність досить спірна – але у введенні потрібно написати щось зв’язне і переконливе.

Актуальність дослідження в курсовій роботі може бути виражена по-різному, наприклад:

  • Яку користь суспільству принесе ваше дослідження.
  • Яку користь отримаєте особисто ви від вивчення цієї теми.

Чим може бути обумовлена ​​актуальність в роботі

Аналіз прикладів написання актуальності в роботі дозволяє виділити кілька основних факторів:

Новизна предмета дослідження. Порівняно недавно з’явилися віртуальні гроші. Вони активно обговорюються, але досліджень про них поки мало, тому їх вивчення актуально.
Трансформації предмета дослідження. Коли проводиться реформа освіти, вивчення принципів побудови системи освіти або освітніх стандартів актуально в силу їх новизни. Тільки не треба писати про «переході до ринкової економіки» – за 30 років переходу ця фраза стала обридлим кліше.

Наукова дискусія. Якщо різні наукові школи мають різні погляди на якусь проблему, ведуться запеклі суперечки, важливо вивчити думки різних сторін і сформувати свою точку зору.

Практична значимість. У фінансовому аналізі господарської діяльності за останні роки не було революційних змін, але будь-який економіст повинен вміти його проводити; він необхідний для успішного функціонування компаній – тому навчальний проведення аналізу актуально.

Зв’язок з сучасністю. Цей аргумент зручно використовувати для історичних тем, особливо коли вдається знайти паралель.

Як написати актуальність в курсовій роботі

Зазвичай введення починається з декількох спільних пропозицій, що характеризують тему, після яких описується актуальність.

Можна прямим текстом написати: «Актуальність теми роботи обумовлена ​​тим, що …», і привести чинники актуальності.

Якщо ніяк не вдається придумати, чим же ваша робота корисна хоч кому-небудь, можна пошукати курсові, дипломні роботи або дисертації по близьким темам і запозичити доводи по актуальності теми дослідження з них. Коротке обґрунтування актуальності буває і в наукових статтях, доступ до яких легко отримати в електронних бібліотеках. Головне – не користуватися застарілими матеріалами. Якщо в юридичній статті двадцятирічної давності для обґрунтування актуальності вказується на недавні зміни, сьогодні вони вже «давні» і навряд чи кому цікаві.

Посилання на основну публікацію