✅Що таке економіка: визначення, опис, таблиця

Слово “економіка” можна розуміти в трьох аспектах:

  • Економіка – сфера суспільної життєдіяльності, пов’язана з матеріальним виробництвом.
  • Економіка – господарство в широкому сенсі слова. Це сукупність всіх засобів, предметів (матеріальних і нематеріальних) для забезпечення умов життя і задоволення людських потреб.
  • Економіка – наука про те, як задовольнити зростаючі людські потреби при обмеженій кількості ресурсів.

Функції економіки

Будь-яка господарська діяльність важлива для життя суспільства; економічна сфера пов’язана з виробництвом матеріальних благ (продуктів і послуг), що забезпечують можливість матеріального відтворення життя.

У економічної науки є безліч функцій:

Пізнавальна Дослідження явищ і процесів економічного життя
Прогностична Можливість передбачення настання економічних подій
Світоглядна Формування поглядів людини на її місце в економіці, на роль держави в економічному житті країни
Методологічна Відкриття певних законів в науці дає їй же можливість розвиватися далі
Критична Можливість розгляду різних точок зору, затвердження неспроможності певних думок і суджень
Соціальна Служіння інтересам суспільства, підвищення добробуту людей
Практична Допомога розвитку господарства, пошук найкращих виробничих рішень

Наука досліджує економічну сферу життя суспільства, економічну практику. В економіці як господарстві діють як закономірні, так і стихійні процеси, і економічна наука намагається передбачити конкретні події.

Звичайно, мало хто візьметься з точністю визначити майбутню ціну на нафту або точну дату настання банківської кризи, проте сучасні наукові методи і виявлення закономірностей здатні дати можливість зробити прогноз, який збудеться з певною часткою ймовірності.

Мікроекономіка і макроекономіка

Економічна наука підрозділяється на дві області: на мікроекономіку і макроекономіку.

Мікроекономіка вивчає економічні явища на рівні підприємств, локальних галузей, предмети її розгляду – це фірма (виробник) і домогосподарство (споживач). У число мікроекономічних показників входять Попит, Пропозиція, витрати, ціна, корисність і т. д.

Макроекономіка вивчає економічні явища на рівні національної та світової економіки. Макроекономічні агенти – це фірма, домогосподарство (споживач), держава, фінансовий сектор, світові ринки. В області макроекономіки оперують такими поняттями, як ВВП, інфляція, державний борг, бюджет, обмінний курс і т. д.

Далі в даному курсі будуть більш детально розглянуті обидві сфери економічної науки.

Етапи економічної діяльності

Як вже говорилося на самому початку, економіка пов’язана з виробництвом матеріальних благ, які забезпечують можливість матеріального відтворення життя. Отже, на чолі всього стоїть виробництво, однак це не єдиний етап економічної діяльності. Створений продукт згодом проходить ряд інших стадій:

  • Виробництво – процес створення благ для задоволення потреб людей.
  • Виробництво може бути матеріальним і нематеріальним. Матеріальне: створення речових благ для задоволення потреб, а також надання матеріальних послуг (будівництво, промисловість, Сільське господарство, виробництво різних споживчих товарів). Нематеріальне: створення моральних і духовних цінностей, а також надання нематеріальних послуг (Освіта, Охорона здоров’я).

Постійне повторення виробничого процесу називається відтворенням. Види відтворення:

Розширений З кожним виробничим циклом обсяги випуску зростають
Звужений З кожним виробничим циклом обсяги випуску падають
Простий З кожним виробничим циклом обсяги випуску незмінні

Коли виробник хоче збільшити кількість товару, що випускається, він може розширити відтворення екстенсивним або інтенсивним шляхом.

Фермер хоче збільшити урожай пшениці з 10 тонн до 15 тонн. Екстенсивний шлях – якщо він збільшить територію свого господарства і посіє насіння ще й на новій землі, інтенсивний – якщо він закупить нові добрива або нове обладнання, що дозволить йому збільшити врожайність первісної території.

У процесі виробництва створюються також послуги-результати корисної трудової діяльності, що задовольняють певні потреби.

Матеріальні Послуги: Торгівля, транспорт, громадське харчування, зв’язок, транспорт і т. д. нематеріальні послуги: наука, мистецтво, просвітництво, кредитування, страхування і т. д.

Розподіл – процес, в якому визначається частка кожного члена суспільства в створеному продукті; частка може використовуватися для особистого споживання або брати участь в обміні.

Обмін – процес, в якому замість виробленого продукту люди отримують гроші (купівля-продаж) або інший продукт (бартер).

Споживання – заключна стадія виробничих відносин, в якій створений продукт використовується або знищується.

Споживання – це необхідний елемент економічного життя, оскільки тільки в процесі споживання матеріальних і духовних благ здійснюється власне підтримання людського життя.

Крім того, в процесі споживання формуються нові потреби. Саме зростання споживання важливе для розширення виробництва або створення нового; для соціальної сфери споживання важливе ще й у контексті збереження робочих місць, розширення ринку праці.

Благо

В основі економіки лежить благо-товар або послуга, що задовольняють людські потреби.

По відношенню один до одного блага можуть бути субститутами (замінниками) і комплементами (доповнювачами). Коли при збільшенні ціни на один товар або послугу споживання другого збільшуються, то такі товари/послуги є субститутами. Наприклад, кава і чай, сік і газована вода, табуретки і стільці, свинина і яловичина.

Товари/послуги є комплементами по відношенню один до одного, якщо вони споживаються одночасно і доповнюють один одного. Товарами-комлементами є клавіатура і миша, автомобіль і шини, посудомийна машина і миючі засоби.

Посилання на основну публікацію