✅Індивідуальна та суспільна свідомість

Поняття свідомості

Питання про те, що таке свідомість і як воно виникає, – одні з найскладніших у філософії та психології. Зараз над ними активно працюють, наприклад, дослідники штучного інтелекту і нейропсихологи, проте ми все ще не до кінця розуміємо, як влаштовано людську свідомість. Наприклад, Чи може робот стати носієм свідомості? Якщо так, то де грань між роботом і людиною?

Поняття свідомості може мати два значення в залежності від контексту:

  • Свідомість – це властивість особливим чином організованої матерії (людського мозку) відображати навколишній світ.
  • Свідомість – це суб’єктивний образ об’єктивного світу, ідеальне відображення людиною всієї дійсності, що формується в ході сукупної діяльності людей.

У першому випадку мова йде про здатність, про процес відображення об’єктивного світу людиною, а в другому – про результат цього відображення, про ту суб’єктивну картину, яка в підсумку склалася в голові у людини.

Тварини теж здатні сприймати навколишній світ, але людина володіє абстрактним мисленням: він може не тільки обробляти свої безпосередні відчуття, але і міркувати на теоретичному рівні. Індивідуальна свідомість – це внутрішній світ ідей, почуттів, думок людини, де існують його ідеальні уявлення і духовні цінності.

Суспільна свідомість

Якщо психологи вивчають свідомість як здатність кожної людини виділяти себе з навколишнього світу і робити себе самого об’єктом роздумів, то соціологи розглядають свідомість як суспільне явище.

Суспільна свідомість – сфера духовного життя суспільства, в якій осмислюються, обґрунтовуються і реалізуються інтереси і уявлення різних соціальних груп, класів, націй і суспільства в цілому.

Суспільна свідомість, як і саме суспільство, є системою. Це означає, що воно складається на основі індивідуальної свідомості окремих людей, але не є їх простою сумою, як і суспільство не дорівнює сумі індивідів.

Суспільна свідомість можна розділити на дві складові – суспільну психологію і суспільну ідеологію.

Суспільна психологія Суспільна ідеологія
Стихійно виникають в суспільстві, не систематизовані ідеї, почуття, уявлення Систематизоване, теоретично усвідомлене сприйняття світу

Можна виділити кілька форм суспільної свідомості:

  • моральна свідомість (категорії моралі та етики, суспільні уявлення про добро і зло).

Зрада щодо друга буде розцінено як аморальний вчинок з боку більшої частини суспільства.

  • політична свідомість (суспільно-політичні погляди і теорії).

Ідеології лібералізму, соціалізму і консерватизму – найбільш звичні приклади політичної свідомості в сучасних демократіях.

  • правова свідомість (ставлення людей до права, законності, правопорядку).

Правовий нігілізм, тобто заперечення права, теж приклад правової свідомості.

  • релігійна або атеїстична свідомість (суспільні уявлення про існування або відсутність зовнішніх, позаземних сил, пануючих над людиною).

Християнство, іслам, буддизм, іудаїзм, атеїзм – найбільш поширені зараз прояви цієї форми суспільної свідомості.

  • естетична свідомість (відображення дійсності через художні образи).

До естетичної свідомості можна віднести всі види мистецтва: кіно, живопис, танець, музику та ін.

  • наукова свідомість (наука, філософія).

Теорія “хвиль демократизації” – це приклад відображення реальності в суспільній свідомості за допомогою наукових концептів.

Посилання на основну публікацію