Прислівник DAS ADVERB

Прислівник – незмінна, самостійна частина мови. Воно не схиляється і відноситься до присудка. Крім того, прислівник може залежати від іншого прислівники або прикметника, уточнюючи його значення.

Класифікація прислівників за значенням

Прислівники зазвичай поділяються на 4 групи: прислівники часу, способу дії, місця, причини і цілі.

Прислівники місця (lokale Adverbien) вказують на місце перебігу дії чи стану, напрямок руху і відповідають на питання wo? (де?), wohin? (куди?) woher? (звідки?).

Прислівники часу (temporale Adverbien) вказують на час і характер протікання дії чи стану в часі і відповідають на питання wann? (коли?), wie lange? (як довго?), wie oft? (як часто).

Прислівники способу дії (modale Adverbien) вказують на характер, особливості протікання дії чи стану і відповідають на питання: wie? (як?) auf welche Art? (яким чином?) Mit welcher Intensitat? (з якою інтенсивністю?)

Прислівники причини і цілі (kausale Adverbien) позначають причину або мету дії, або причину стану, якості, вони відповідають на питання: warum? (чому?), aus welchem Grunde? (з якої причини?), wozu? (навіщо?), zu welchem Zweck? (для чого?)

Ступені порівняння прислівників

Прислівники, утворені від незмінної форми якісних прикметників, і деякі інші мають три ступені порівняння: позитивну, порівняльну і чудову.

Займенник прислівники

Особливу групу складних прислівників утворюють поєднання питальних прислівників wo (r) і da (r) з приводами, які керують давальним і знахідному відмінках, так звані местоімён-ні прислівники. (r додається, якщо прийменник починається з голосного звуку: wo + fur ? wofur, wo + auf ? worauf)

Местоімённие прислівники багатозначні. Вони мають значення прийменника з питальним займенником що або вказівними займенниками цей, той.

Местоімённие прислівники зазвичай вказують на цілі речення або інфінітівние групи, іноді на словосполучення іменника з прийменником.

1. Местоімённие прислівники не можна вживати з живими іменниками:

Wofur interessierst du dich? – Ich interessiere mich fur Computer-spiele. (dafur)

Чим ти цікавишся? – Я цікавлюся комп’ютерними іграми. (цим)

Fur wen interessierst du dich? – Ich interessiere mich ftir diesen Schauspieler. (fur ihn)

Ким ти цікавишся? – Я цікавлюся цим актором. (їм)

2. Питальні местоімённие прислівники та інші питальні прислівники, як wo, wohin, woher, wie і т. Д. Можуть вводити різні типи підрядних речень:

Der Tourist fragte den Reiseftihrer, wo sich die bekannte Gemalde-galerie befindet.

– Турист запитав екскурсовода, де знаходиться знаменита картинна галерея. Der Schtiler fragte den Lehrer, wovon die Rede in diesem Buch ist. – Учень запитав учителя, про що йде мова в цій книзі.

управління прислівників

Прислівники можуть управляти давальним або знахідному відмінку із прийменниками або без них.

Список найбільш уживаних діалектів, керуючих знахідному і давальному відмінку

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.