1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Німецька мова
  3. Прикметник DAS ADJEKTIV

Прикметник DAS ADJEKTIV

До прикметником відносяться слова, що позначають властивості предметів, процесів і явищ і відповідають на питання: «Який?» Німецькі прикметники діляться на дві групи: якісні та відносні. Німецькі прикметники змінюються за родами, відмінками, числами, мають ступені порівняння.

Ступені порівняння прикметників

Якісні прикметники мають три ступені порівняння: позитивну (der Positiv), порівняльну (der Komparativ) і чудову (der Superlativ).

Вищий ступінь вказує на відмінність, більшу ступінь вираженості якої-небудь ознаки. Після форми порівняльної ступеня, якщо за нею йде порівняння, вживається союз als: Im November ist es kalter als im September. – У листопаді холодніше, ніж у вересні. (У німецькій мові кома перед цим союзом не ставиться!)

Форма порівняльної ступеня прикметника поряд з -er отримує закінчення:

der starkere Regen – більш сильний дощ, eine leichtere Aufga-be – більш легке завдання

Найвищий ступінь називає вищу ступінь вираженості ознаки по відношенню до всіх явищ даного класу: Das Wetter im Januar ist am kaltesten. – Погода в січні найхолодніша.

У більшості випадків буває необхідно обмежити значення найвищому ступені вказівкою на час або місце:

Der Berg Everest ist der hochste Berg der Erde. – Гора Еверест – найвища гора Землі.

Як обмежувач може виступати займенник einer, яке вказує на одну особу або один предмет з групи осіб або предметів.

Після einer, eine, eines вживається родовий відмінок множини: Der Rhein ist einer der groBten Flusse Europas. – Рейн – одна з найбільших річок Європи.

Схиляння прикметників

У німецькій мові існує три типи відмінювання прикметників: слабке, сильне і змішане. Відмінювання прикметника залежить від того, чи варто перед прикметником артикль, займенник або числівник, або прикметник є єдиним словом, що показує рід, число і відмінок іменника.

Слабке схиляння прикметників

Прикметник схиляється за цим типом, якщо перед ним стоїть

– Визначений артикль der, die, das; мн. ч. die

– Займенники dieser (diese, dieses); мн. ч. diese

– Займенники jeder (jede, jedes); мн. ч. alle

– Займенники jener, jene, jenes; мн. ч jene

– Займенники derselbe (dieselbe, dasselbe); мн. ч. dieselben

– Займенники derjenige (diejenige, dasjenige); мн. ч. diejenigen

– Займенники solcher (solche, solches); мн. ч. solche

– Займенники welcher (welche, welches); мн. ч. welche

– Займенники mancher (manche, manches); мн. ч. manche

– У мн. ч. beide, samtliche

Прикметники, схиляються по слабкому типу, приймають наступні закінчення:

-e

1) у називному відмінку однини всіх трьох родів;

2) у знахідному відмінку однини жіночого та середнього роду;

-en у всіх інших відмінках однини і в усіх відмінках множини.

Сильне схиляння прикметників

Прикметник схиляється за цим типом, якщо перед ним немає артикля і займенники

є кількісні та невизначені числівники einige, wenige, viele, mehrere, verschiedene, folgende, andere

Прикметники, схиляються по сильному типу, приймають закінчення означеного артикля в усіх відмінках однини і множини, крім родового відмінка однини чоловічого та середнього роду. Тут вони мають закінчення – en.

Змішане відмінювання прикметників

З цього типу відмінюються прикметники однини, якщо перед ними стоять:

– Невизначений артикль ein (eine)

– Займенники kein (keine)

– Присвійні займенники mein (meine), dein (deine), sein (seine), ihr (ihre), unser (unsere), euer (eure).

Невизначений артикль і присвійний займенник схиляються як звичайно.

Прикметники, схиляються за даним типом, мають закінчення означеного артикля:

1) чоловічого роду в називному відмінку -er;

2) середнього роду в називному і знахідному відмінку -es;

3) жіночого роду в називному і знахідному відмінку -e;

4) у всіх інших відмінках однини і в усіх відмінках множини прикметники мають закінчення -en.

Слова, схиляються, як прикметники

Як прикметники схиляються:

1) порядкові числівники – Er hat seinen Geburtstag am vierten Dezember. – У нього день народження четвертий грудня.

2) причастя, вжиті як визначення – Die Kinder fanden ihre Weihnachtsgeschenke unter dem geschmuckten Tannenbaum. – Діти знайшли різдвяні подарунки під прикрашеною ялинкою.

3) прикметники і причастя, вжиті як іменники – Der Arzt verschrieb dem Kranken eine Arznei. -врач Прописав хворому ліки. Dieter verbrachte seine Ferien bei den Bekannten an der Ostsee. – Дітер провів свої канікули у знайомих на Балтійському морі.

складні прикметники

Складних прикметників у німецькій мові дуже багато. У якості першої частини в них зазвичай використовуються іменники (wasserreich – повноводний), прикметники (bitterstifi – кисло-солодкий), дієслова (lesekundig – грамотний, вміє читати). У деяких випадках друга частина складних прикметників становлять прикметники, що стали полусуффіксамі, які зберігають своє значення в новому прилагательном: voll (повний) ^ wasservoll (повноводний) reich (багатий) ^ lehrreich (повчальний) leer (порожній) ^ luftleer (безповітряний) frei (вільний) ^ kostenfrei (безкоштовний) artig (слухняний, вихований) ^ wellenartig (хвилеподібний) arm (бідний) ^ blutarm (малокровний)

ПОДІЛИТИСЯ: