1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Німецька мова
  3. Пасивний стан (PASSIV)

Пасивний стан (PASSIV)

1. У німецькій мові два стани (активний і пасивний). В активній формі пропозиції важливі підмет, дійова особа:

Vasko da Gama entdeckte den Seeweg nach Indien. – Васко да Гама відкрив шлях до Індії по морю.

У пасивному реченні на передньому плані знаходиться дія або її результат:

Der Seeweg nach Indien wurde 1499 entdeckt. – Шлях до Індії по морю був відкритий в 1499 р.

Особливо часто пасив вживають у науково-технічній літературі, де описуються різні процеси та дії, де особа, яка вчиняє дію, або невідома, або не грає важливої ролі:

Diese radioaktiven Nuklide wurden mit ktistlichen Mitteln er-zeugt. – Ці радіоактивні нуклеїди були отримані штучним шляхом.

2. Якщо ж у реченні вказується особа, яка вчиняє дію, то перед нею стоїть прийменник von:

Der Seeweg nach Indien wurde von Vasko da Gama entdeckt. – Шлях до Індії по морю був відкритий Васко да Гамою.

3. Якщо в реченні вказується предмет, за допомогою якого виконується дія, то перед ним ставляться прийменники durch або mit:

Die Kinder werden immer zu Weihnachten mit vielen Geschenken gratuliert. – Дітей на Різдво завжди вітають подарунками.

Diese alte Kirche wurde im Krieg durch die Bomben zerstort. – Ця стара церква була зруйнована під час війни бомбами.

4. Іноді в пропозиціях в пасиві немає підмета, що позначає предмет, на який спрямовано дію. Замість нього вживають безособовий займенник es, який при зворотному порядку слів опускається:

Es wird in dieser Turnhalle Basketball gespielt. – У цьому спортзалі грають у баскетбол.

In dieser Turnhalle wird Basketball gespielt. – У цьому спортзалі грають у баскетбол.

5. Пасивні форми утворюються:

а) від перехідних дієслів:

Ich werde zum Telefon verlangt. – Мене кличуть до телефону.

Moskau wurde 1147 von Jurij Dolgorukij gegrundet. – Москва була заснована Юрієм Долгоруким.

Деякі перехідні дієслова в пасив не вживаються:

behalten – залишати, (при собі), зберігати;

bekommen – отримувати;

besitzen – володіти, мати;

enthalten – утримувати (в собі);

erfahren- дізнаватися;

erhalten – отримувати;

haben – мати;

kennen – знати;

kosten – (пробувати їжу);

wissen – знати.

б) від деяких неперехідних дієслів може бути утворений безособовий пасив:

Es wurde auf der Geburtstagsparty viel getanzt und gesungen.

в) c модальними дієсловами часто утворюють Infinitiv Passiv:

Diese Frage muss in der Versammlung besprochen werden.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Числівник DAS NUMERALE