Однина і множина у німецькій мові

Більшість іменників у німецькій мові можуть мати форми однини (der Singular) і множини (der Plural):

 • das Buch – die Bucher (книга – книги);
 • das Kind -die Kinder (дитина – діти).

Абстрактні іменники та іменники, що позначають речовини, вживаються в однині: die Butter – масло, die Milch – молоко, die Freundschaft – дружба

Збірні іменники вживаються у формі множини: die Eltern – батьки, die Alpen – Альпи.

Утворення множини

На відміну від української мови іменники в німецькій мові приймають у множині суфікси, які не змінюються при відмінюванні.

Суфікси додаються до основі однини, у багатьох іменників корінний гласний приймає умлаут, що також є ознакою основи множини. Основних типів утворення множини чотири:

I тип: -е – без умлаута; -е + умлаут голосних a, o, u

 1. Більшість односкладових іменників чоловічого роду, кореневі голосні a, o, u набувають умлаут: der Wolf – die Wolfe, der Ball – die Balle

der Fuchs – die FUchse der Tag – die Tage, der Schuh – die Schuhe, der Punkt – die Punkte, der Laut – die Laute, der Abend – die Abende, der Monat – die Monate

 1. Деякі односкладові і більшість складних іменників середнього роду, умлаут вони не набувають: das Jahr – die Jahre, das Institut – die Institute
 2. Група односкладових іменників жіночого роду, голосні a, o, u завжди набувають умлаут: die Bank – die Banke, die Kraft – die Krafte, die macht- die Machte, die Stadt – die Stadte, die Hand – die Hande, die Wand – die Wande, die Nacht – die Nachte, die Haut – die Haute, die Kuh – die KUhe, die Gans – die Ganse, die Maus – die Mause, die Wurst – die WUrste

II тип: -en (-n) без умлаута

1) Більшість іменників жіночого роду:

 • die Woche – die Wochen;
 • die Tafel – die Tafeln;
 • die Krankheit – die Krankheiten.

2) Одушевлені іменники чоловічого роду на – е: der Affe – die Affen

 • der Hase – die Hasen

3) Одушевлені іменники чоловічого роду, які раніше мали закінчення – е, а потім втратили його:

 • Bar, Bauer, Christ und Narr, Graf, Prinz; FUrst, Barbar, Herr, Hirt, Held und Moor, Spatz, Fink, Ochs und Tor.
 • der Bauer- die Bauern, der Held – die Helden

4) Іменники чоловічого роду з іншомовними суфіксами -ent, -ant, -ist, -et, -at, -graph, -or та ін., Які відносяться до слабкого склонению:

 • der Student – die Studenten der Kandidat – die Kandidaten

5) Група іменників середнього роду: das Auge – die Augen,

 • das Ohr – die Ohren, das Hemd – die Hemden, das Interesse – die Interessen, das Herz – die Herzen, das Insekt – die Insekten, das Ende – die Enden, das Bett – die Betten

6) Група іменників, які схиляються по сильному склонению:

 • der Strahl- die Strahlen, der Staat – die Staaten, der Typ – die Typen. der Mast – die Masten, der Nerv – die Nerven, der Vetter – die Vettern

III тип: – er + умлаут голосних a, o, u

1) Багато односкладові іменники середнього роду: das Haus – die Hauser,

 • der Garten- die Garten

2) Невелика група іменників чоловічого роду: der Wald – die Walder,

 • der Mann – die Manner, der Geist – die Geister, der Strauch – die Straucher, der Rand – die Rander

IV тип: суфіксів немає

1) Іменники чоловічого і середнього, що відносяться до сильного склонению і мають суфікси -er, -el, -en або без суфіксів:

a) слова чоловічого роду часто отримують умлаут: der Vater – die Vater,

 • der Vogel – die Vogel

b) слова середнього роду умлаут не отримують: das Banner – die Banner,

 • das Muster – die Muster

2) Слова середнього роду з суфіксами

 • -chen, -lein; з суфіксом – е і приставкою Ge-: das Hauschen – die Hauschen, das Gebaude – die Gebaude

3) Два слова жіночого роду, що не набувають умлаут: die Mutter – die Mutter,

 • die Tochter – die Tochter

Особливі випадки утворення форми множини

• іменники чоловічого роду на -ismus і середнього роду на -um

 • der Mechanismus – die Mechanismen der Kasus – die Kasus

• іменники середнього роду іноземного походження

 1. das Adverb – die Adverbien, das Partizip – die Partizipien, das Numerale – die Numeralien, das Mineral – die Mineralien
 2. das Museum – die Museen das Datum – die Daten das Stadion – die Stadien das Drama – die Dramen das Thema – die Themen
 3. das Labor – die Labors das Auto – die Autos das Hotel – die Hotels das Sofa – die Sofas das Atelier – die Ateliers das Kino – die Kinos

das Komma – die Kommas das Cafe – die Cafes

• деякі омоніми мають різні форми множини

 • das Wort (слово) – die Worter (окремі слова) – die Worte (слова – мова)
 • die Bank (лава, банк) – die Banke (лави) – die Banken (банки)
 • der Tor (дурень) – die Toren (дурні),
 • das Tor (вороmа) -die Tore (ворота)
 • der Leiter (керівник) – die Leiter (керівники)
 • die Leiter (сходи) – die Leitern (сходи)
 • der Stock (палиця. поверх) – die Stocke (палиці) – die Stockwerke (поверхи)
 • der Rat (рада) – die Rate (поради як адміністративні органи, радники) – die Ratschlage (поради, рекомендації) der StrauB (страус, букет) – die StrauBe (страуси) – die StrauBe (букети)

Слову die Leute в однині відповідають два слова:

 • der Mensch і der Mann, наприклад:
 • Ich sehe viele Menschen (Leute) vor dem Theater.
 • der Seemann – die Seeleute, der Zimmermann – die Zimmerleute

Розбіжність форм єдиного і множини в українській і англійській мові

1) У німецькій мові слова die Eltern (батьки)

die Geschwister (брати і сестри) die Ferien (канікули) die Trummer (руїни) die Kosten (витрати)

вживаються тільки у множині!

2) Єдине і множинне число мають слова: der Flur – die Fluren (сіни)

der Schlitten – die Schlitten (сани) die Schere – die Scheren (ножиці) die Hose – die Hosen (брюки) die Zange – die Zangen (щипці) die Uhr – die Uhren (години) das Tor – die Toren (ворота)

3) Назви чоловічого і середнього роду, що вживаються з кількісними числівниками, стоять тільки у формі однини!

Ich habe 2 Glas Tee getrunken (2 Tassen Tee, тому Tasse – жіночого роду).

Der Berg ist 2056 Meter hoch.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.