1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Німецька мова
  3. Діслово DAS VERB

Діслово DAS VERB

Дієслово позначає дію, процес або стан предмета або особи.

Основні форми дієслова

У німецькій мові шість часів, два застави та три способу. Ці граматичні форми утворюються від трьох основних форм дієслова:

I форма – інфінітив (невизначена форма дієслова) – der Infinitiv.

II форма – претерітум / імперфект (простий минулий час) – das Prateritum / Imperfekt.

III форма – партіціп II (причастя II) – Partizip II. За способом утворення основних форм дієслова німецькі дієслова поділяються на слабкі, сильні й неправильні (змішаного типу).

1. Невідокремлювані приставки -be, -er, -ver, -zer, -ent, -emp, -miB при

освіті Prateritum не відокремлюються, а приставка ge- в Partizip II не приєднуватися:

слабкі: Prateritum – неотд. Пріст. + Основа + (e) te – besuchte, er-zahlte.

Partizip II – неотд. Пріст. + Основа + (e) t – besucht, erzahlt.

сильні: Prateritum неотд. Пріст. + Вим. основа + ? – verschrieb, er-fuhr, bekam.

Partizip II – неотд. Пріст. + Вим. основа + (e) n – verschrieben, erfah-ren, bekommen.

2. При утворенні Prateritum відокремлювані приставки відокремлюються, а в Partizip II отделяемая приставка пишеться перед приставкою ge-:

Слабкі: Prateritum – основа + (e) te + отд. Пріст. – Machte auf, legte ab.

Partizip II – від. Пріст. + Ge + основа + (e) t – aufgemacht, abgelegt.

Сильні: Prateritum ізм. основа + ? + отд. Пріст. – Fuhr ab, lud ein.

Partizip II – від. Пріст. + Ge + вим. основа + (e) n – abgefahren, ein-geladen.

3. Слабкі дієслова з суфіксом -ier не отримують в Partizip II приставку ge-:

informiert, interessiert.

ПОДІЛИТИСЯ: