1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Німецька мова

Німецька мова

Пасивний стан (PASSIV)

0 коментарів

1. У німецькій мові два стани (активний і пасивний). В активній формі пропозиції важливі підмет, дійова особа:

Vasko da Gama entdeckte den Seeweg nach Indien. - Васко да Гама відкрив шлях...

Діслово DAS VERB

0 коментарів
Дієслово позначає дію, процес або стан предмета або особи. Основні форми дієслова У німецькій мові шість часів, два застави та три способу. Ці граматичні форми утворюються від трьох основних форм...

Числівник DAS NUMERALE

0 коментарів
Числівники - це самостійна частина мови, що служить для визначення кількості або порядку предметів при їх рахунку. кількісні числівники Перші 12 кількісних числівників є корінними словами: 1 - eins 4...

Прислівник DAS ADVERB

0 коментарів
Прислівник - незмінна, самостійна частина мови. Воно не схиляється і відноситься до присудка. Крім того, прислівник може залежати від іншого прислівники або прикметника, уточнюючи його значення. Класифікація прислівників за значенням...

Прикметник DAS ADJEKTIV

0 коментарів
До прикметником відносяться слова, що позначають властивості предметів, процесів і явищ і відповідають на питання: «Який?» Німецькі прикметники діляться на дві групи: якісні та відносні. Німецькі прикметники змінюються за родами,...

Займенник DAS PRONOMEN

0 коментарів
Займенник - самостійна частина мови, яка включає слова, що вживаються як іменники, прикметники або числівники. За допомогою займенників мовець вказує на особу, предмет, ознака, кількість або запитує про особу, предмет,...

Способи перекладу складних іменників у німецькій мові

0 коментарів
1. Прикметник + іменник Визначається слово перекладається іменником, а визначальне - прикметником: der Arbeitstag - робочий день, der Winterwald - зимовий ліс. 2. Іменник + іменник у родовому відмінку Визначається...

Утворення іменників шляхом субстантивації

0 коментарів
Як іменники можна вживати різні частини мови. У цьому випадку перед ними стоїть артикль, і вони пишуться з великої літери. Найчастіше субстантивації: а) інфінітиви дієслів, такі іменники завжди мають середній...

Вживання артикля у німецькій мові

0 коментарів
Артикль в німецькій мові виражає рід, число і відмінок іменника, і граматичну категорію «даного» (визначений артикль) і «нового» (невизначений). певний артикль 1) При повторному називання того ж самого предмета або...

Відмінювання іменників у німецькій мові

0 коментарів
У німецькій мові чотири відмінка: називний (der Nomi-nativ), родовий (der Genitiv), давальний (der Dativ), знахідний (der Akkusativ) і три типи відмінювання слабке (die schwache Deklination), сильне (die starke Deklination) і...