1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Музика

Музика

Мікрохроматика

0 коментарів
Мікрохроматика - звукова організація з інтервальними відносинами, вимірюваними в одиницях менш півтони (= мікроінтервальнимі відносинами). Найбільш виразні результати, витончена і гнучка інтонаційність, пов'язані зі специфікою мікроінтервальних зв'язків розкриваються в умовах...

Мелодична фігурація

0 коментарів
Мелодична фігурація - відносно самостійна в конструктивному і виразному відношенні постать звукового руху, що бере участь у побудові будь-якого з голосів музичної тканини в якості його декоративного додаткового конструктивного елемента...

Макрофактура

0 коментарів
Макрофактура - відносно складне фактурне ціле, в якості конструктивних одиниць якій по вертикалі і горизонталі виступають більш прості фактури; те ж, що Поліфактурная організація та Панфактура. Матеріал гармонійної структури -...

Мажоро-мінорна система

0 коментарів
Мажоро-мінорна система - 1) ладотональностей система, яка охоплює на рівних правах ступенний матеріал двох і більше диатонических ладів мажорного і мінорного способу, тобто складається з десяти і більше щаблів; 2)...

Акорди лінеарних функцій

0 коментарів
До числа основних функцій лінеарних акордів відносяться: ▪ лінеарні функції, т. Е. Значення звукових елементів, які полягають у поступовому, зазвичай, плавному їх переході один в одного, а також у збереженні...

Лінеарний елемент

0 коментарів
Лінеарний елемент - 1.1) відносно замкнута і односпрямована (= моно векторна) послідовність двох і більше будь-яких однорідних звукових одиниць (напр., Тонів, гармонійних інтервалів, акордів, Сонора); 1.2) відносно замкнута, моновекторная послідовність...

Лінеарні акорди

0 коментарів
Лінеарні акорди - співзвуччя, які утворюються як одномоментний, щодо монолітний і автономний звуковий комплекс, що утворюється в результаті взаємодії трьох і більше линеарно збудованих голосів переважно моновекторной природи, а також...

Лінеарна функція

0 коментарів
Лінеарна функція - 1) значення звукового елемента в його безпосередніх і опосередкованих лінеарних відносинах з іншим звуковим елементом у складі якої-небудь, зосередженої або розосередженої линеарно-гармонійної одиниці, у тому числі лінеарного...

Лінеарна гармонія

0 коментарів
Лінеарна гармонія - гармонія взаємодії різних форм лінеарного руху як основного конструктивного матеріалу звуковисотної структури. «Широко використовується і в гомофонно-гармонійному стилі викладу і в поліфонічному. При цьому можливі і такі...

Тип ладу

0 коментарів
Тип ладу - структура відносин, що виникають між різного роду типами і видами підвалин і неустоев лада, що допускає численність цих засад і неустоев, їх матеріальну розмаїтість, звукорядного зміст звуковий...