1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Музика

Музика

Характеристика музичних здібностей

0 коментарів
Здібності - індивідуально-психологічні властивості особистості, є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного роду діяльності. Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок; вони виявляються швидкості, глибину та міцності оволодіння способами і...

Напрямки сучасної музичної психології

0 коментарів
В якості основних напрямків сучасної психології музичної діяльності (музичної психології) виділяють: 1. Психологію музичної творчості 2. Психологію музично-виконавської діяльності 3. Психологію музичних здібностей 4. Психологію музичної освіти 5. Психологію музичної...

Історичні аспекти становлення музичної психології

0 коментарів
Перші спостереження і висновки, які згодом були покладені в основу музичної психології, належать давньогрецьким філософам. Платон створив вчення про різний впливі різних ладів на психіку і вчинки людини. Так, він...

Ужиткові лади

0 коментарів
Ужиткові лади - система ладів, що одержала широке поширення в російській музичній культурі минулих сторіч; «Типологічно належить до найдавніших, генетично (Не хронологічно) більш старим, ніж, напр., Аналогічна система Грегоріанського ладів»;...

Новомодальна гармонія

0 коментарів
Новомодальна гармонія - епоха модальної гармонії XIX-XX століть. В силу історичних причин, довге перебування на третіх ролях в «царстві» тональних відносин, модальна гармонія цього часу спочатку зберігає тонально-функціональні методи мислення, поступово...

Нахил ладу

0 коментарів
Нахил лада - «гармонійна / фарбування / лада, по відношенню до даної тональності» 70.61. «Завдяки конструктивним прийомам в одному творі ладові нахилення залежить від верховенства мажорного тризвуку, в іншому -...

Модус

0 коментарів
Модус (лат. Modus - міра, образ, спосіб) - 1) «філософський термін, що позначає властивість предмета, властиве йому не постійно, а лише в деяких станах» Кондаков Н. І. Логічний словник-довідник; у...

Модальність

0 коментарів
Модальність - 1.1) конструктивне стан всієї музичної тканини або який-небудь із складових її субструктур (у тому числі: метроритмической, гармонійної, динамічної, тембрової, темпової, фактурної), що виникає як наслідок їх вибудовування на...

Модальна техніка

0 коментарів
Модальна техніка - сукупність прийомів побудови музичного твору на основі ряду-модусу або рядів-модусів будь-яких однорідних елементів, у тому числі: звукових, часу `, фактурних, динамічних, тембрових та ін. Ця техніка є...

Міксодіатоніка

0 коментарів
Міксодіатоніка - «інтервальна структура, що складається з зрощених один з одним диатонических поліхордов (тетрахордов, трихорд, пентахорд і т.д.). Типові міксодіатоніческіе інтервальні структури - звукоряди повсякденних ладів <...>, мелодійного мінору <...>....