1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Музика

Музика

Психологія композиторської творчості

0 коментарів
Природне композиторську дарування полягає в особливому типі художнього мислення, перетворюючої позамузичні враження в музичні образи. Спеціальні композиторські дані - це дар музичної імпровізації, фантазії, природжене почуття гармонії, музичної архітектоніки. Мають...

Загальна характеристика творчості

0 коментарів
Під творчістю розуміють процес створення нових матеріальних і духовних цінностей в галузі науки, мистецтва чи техніки. На думку С. Л. Рубінштейна, творчість - це діяльність, «творить щось нове, оригінальне, що...

Причини естрадного хвилювання і способи його подолання

0 коментарів
Великий співак Ф. І. Шаляпін на питання про те, хвилюється він на сцені, відповів: «На сцені не хвилюються тільки небіжчики і боввани» [2. С. 14]. Хвилювання, предваряющее і супровідне будь-який...

Вольові якості особистості в музичній діяльності

0 коментарів
Для здійснення вольового поведінки особистість повинна мати так званими вольовими якостями. У числі таких психологи називають: ініціативність, рішучість, самостійність, наполегливість, витримку, самоконтроль, самовладання. Дані якості необхідні в будь-якій діяльності, проте...

Воля як психологічна категорія

0 коментарів
Успіх у будь-якій діяльності, у тому числі музично-пізнавальної, визначають не тільки, а часом і не стільки здібності і сприятливі життєві обставини, але і вольові якості людини, його прагнення до мети,...

Роль уваги в музичній діяльності

0 коментарів
Всі пізнавальні процеси мають об'єктивно-суб'єктивний характер: з одного боку, вони спрямовані на певний об'єкт, з іншого - сприймає і мислить людина, суб'єкт. Тому в кожному з пізнавальних процесів завжди є...

Єдність сприйняття, мислення та уяви в музичній діяльності

0 коментарів
Музичне сприйняття і музичне мислення як пізнавальні процеси мають продовження і розвиток в процесі музичного уяви. Це відображає загальну логіку вибудовування психічних пізнавальних процесів: сприйняття - мислення - уява, де...

Тимчасова природа музичного мислення

0 коментарів
Музика - мистецтво часу, і серед інших мистецтв, що мають тимчасову природу, виділяється тим, що має в якості підстави «чисте» час. Всі види театрального мистецтва, кіномистецтво грунтуються, крім часу, і...

Нейропсихічні особливості музичного мислення

0 коментарів
Коріння особливостей протікання будь-яких розумових процесів знаходяться в головному мозку людини. Діяльність півкуль мозку, різних їх ділянок забезпечує НЕЙРОПСИХІЧНУ основу всіх інтелектуальних і емоційних проявів. При органічних ураженнях мозку певні...

Загальне поняття про музичне мислення

0 коментарів
Пізнання об'єктивної дійсності, починаючись з відчуття і продовжуючись у сприйнятті, переходить до мислення. Мислення, виходячи за межі чуттєвих даних, розширює межі пізнання і поглиблює його. Воно співвідносить дані відчуттів і...