1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Музика

Музика

М'язові затиски

0 коментарів
Наступна велика проблема, що стосується в тій чи іншій мірі всіх навчаються виконавському мистецтву, - м'язові затиски. Будь-яка людина, коли-небудь грав на музичному інструменті, знає стан, при якому рухи однієї...

Робота ЦНС і периферії в реалізації виконавського руху

0 коментарів
Названа проблема в музичному виконавстві стала усвідомлюватися тільки на рубежі XIX-ХХ ст. Існуючий раніше механістичний підхід до формування виконавської техніки практично не брав до уваги чинники свідомості, діяльності мозку в...

Фізіологія навику

0 коментарів
Поведінка людини здійснюється за допомогою дій, а для вираження дій служать руху. Як компоненти дій, рухи є функцією від дуже складних психічних процесів - сприйняття ситуації, осмислення, передбачення результатів і...

Психічні основи формування виконавської техніки

0 коментарів
У професійному і передпрофесійна музичній освіті значне місце займає навчання грі на музичному інструменті. З нього починається підготовка не тільки майбутніх виконавців-інструменталістів, а й теоретиків, композиторів, диригентів, вчителів музики. На...

Діагностика емоцій в музичній діяльності

0 коментарів
Вивчення та діагностика емоцій характеризується рядом труднощів, які викликані наступними причинами. По-перше, емоційні процеси складно виділити з усього різноманіття психічних процесів, так як емоції супроводжують їх перебіг, а не існують...

Розвиток емоційності в музично-виконавської діяльності

0 коментарів
Роль емоцій у музичній діяльності величезна: вони пронизують її зміст і безпосередній процес виконання. Емоції додають привабливість занять музикою, викликають виникнення музичних переживань, збагачують новими знаннями і надають їм емоційну...

Музичні емоції

0 коментарів
Будь-яка людська діяльність супроводжується емоціями, викликає емоційно активне чи пасивне ставлення. Емоції грають у музиці чільну роль. Ця роль визначається звуковою та тимчасової природою музики, здатної передати переживання в русі,...

Загальна характеристика емоцій

0 коментарів
Емоціями (лат. Emoveo - вражаю, хвилюю; фр. Emotion - хвилювання) називають реакції людини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників; ці реакції носять яскраво виражений суб'єктивний характер, охоплюють всі види чутливості...

Розвиток творчих здібностей у учнів молодшого шкільного віку

0 коментарів
В історії відомі приклади раннього прояви дитячих музичних здібностей: музичне обдарування В. А. Моцарта проявилося, коли йому було три роки, Й. Гайдна - в чотири роки, Ф. Мендельсона - в...

Особливості виконавської творчості

0 коментарів
Музичний твір записується у вигляді нотного тексту, прочитання якого містить яке-небудь повідомлення або формує уявлення, художні образи. «Будь-який процес читання нотного тексту, - пише М. Г. Арановський, - є його...