Художня культура середньовічного Сходу

Протягом багатьох тисячоліть східні країни виробили особливі міфологічні, релігійні та філософські системи поглядів, що знайшли відображення в різних видах мистецтва, будь то буддійське храмове будівництво, китайський живопис, японська гравюра, індійська скульптура або перська книжкова мініатюра. Недосвідченій людині часом нелегко зрозуміти справжній сенс і значення деяких творів мистецтва цього регіону, для цього потрібні певні знання, розуміння особливостей культурного розвитку та світосприйняття того чи іншого народу.
Художня культура народів Сходу розвивалася не ізольовано від культури європейських країн. По Великому шовковому шляху, що проходив в давнину через багато держав, протягом двох тисячоліть здійснювався не тільки обмін товарами, а й взаємопроникнення культур Сходу і Заходу. Ми захоплюємося шедеврами мистецтва Сходу не менше, аніж мистецтвом Стародавнього Єгипту і Античності, Середньовіччя та Відродження.
Наукове вивчення культури Сходу почалося порівняно недавно, наприкінці XIX ст.
Розглянемо лише деякі аспекти її розвитку, познайомимося з найбільш цікавими її центрами, залишили помітний слід у світовому мистецтві.

Посилання на основну публікацію