Мистецтво – визначення, види, характеристика

Мистецтво – це образне осмислення навколишнього світу, процес або результат відображення внутрішнього або зовнішнього світу творця за допомогою художніх образів. Воно задовольняє потребу в сприйнятті світу в розвинених формах. Людина має унікальну здатність естетичного сприйняття, яке відбувається завдяки уяві.

Визначення

Існує безліч визначень поняття “мистецтво”:

 • це унікальна система духовного життя особистості і соціуму, яка є творчим відображенням реальності за допомогою унікальних художніх образів.
 • це особлива форма духовного і практичного освоєння світу.
 • це найвищий рівень майстерності людини в будь-якій справі (це може бути кухар, лікар, столяр і т.п.).

Спочатку саме останнє визначення використовувалося в суспільстві найчастіше. Потім поступово воно стало вживатися в основному для опису творчої діяльності, яка прагне показати і змінити світ за допомогою прекрасного. Однак слід враховувати, що для цього потрібно відмінне майстерність, так що первісний зміст, по суті, не втратив свого значення.

Основні предмети мистецтва: людина, суспільство, їх взаємовідносини. Мистецтво може існувати в певній формі – художньому творі. Це може бути картина, фільм, вірш, скульптура тощо Засобами вираження дійсності творця є специфічні об’єкти: слово допомагає творцям літератури, музиканти використовують звук, художники – колір, скульптура – обсяг. Мета мистецтва включає два аспекти:

 • художник прагне до самовираження;
 • глядач отримує задоволення від спостереження прекрасного.

Функції

Будучи найважливішою частиною життя суспільства, мистецтво виконує для нього ряд функцій:

 • естетична – формує смак до краси, здатність відрізнити прекрасне;
 • соціальна – маючи ідейний вплив на соціум, воно може перетворити реальність для нього;
 • компенсаторна – дає можливість людині відновити рівновагу в душі, позбутися від психологічних проблем, розслабитися;
 • гедоністична – людина отримує задоволення від мистецтва;
 • пізнавальна – дає шанс дізнатися реальність, проаналізувати її через художні образи;
 • прогностична – відмічено, що дуже часто мистецтво може передбачати майбутнє;
 • виховна – впливає на формування особистості.

Види мистецтва

Спочатку вся необхідність людини в прекрасному реалізовувалася через ритуальні танці. Таке мистецтво називається синкретичним. Згодом з цього дійства почали виділятися обмежені різновиди. Сьогодні їх дуже багато. Суспільство розвивається, змінює свій погляд на реальність, при цьому виникають нові види мистецтва.

Важливо! Видами мистецтва називають форми художнього відображення реальності, що склалися протягом історії і використовують для вибудовування образу певні кошти (звук, слово і т.п.).

Види мистецтва дуже багатогранні. Вони мають складні видові та жанрові розгалуження, які дають величезну різноманітність для творця і глядача:

 • Література – як головний інструмент використовує слово. Роди і жанри її різноманітні: драматичні, ліричні і епічні твори втілюються в формах комедії, трагедії і т.п.
 • Музика – виражається за допомогою звуку. Вона ділиться на вокальну та інструментальну. У музиці є безліч різноманітних жанрів: романс, соната, опера і т.п.
 • Танець – будується за допомогою рухів. Існує величезна різноманітність видів танців: народні, бальні, сучасні.
 • Живопис – оперує кольором. З її жанрів можна виділити пейзаж, натюрморт, портрет і ін.
 • Фотографія – фіксує зображення за допомогою сучасного обладнання (оптичного, цифрового і ін.) Жанри аналогічні живопису.
 • Театр реалізує певну дію через гру акторів. Розрізняють оперний, драматичний театри та ін.
 • Також існують такі види мистецтва, як цирк, архітектура, декоративно-прикладне, кіно, скульптура, естрада, графіка, радіомистецтво.

Класифікації

Всі види мистецтва діляться на образотворчі і необразотворчі (які відображають внутрішній світ творця (музика, танці, література). Деякі загальні риси різних мистецтв і їх відмінності дають можливість скласти певні класифікації, які засновані на ряді таких характеристик, як:

 • Скільки використовується коштів: прості (поезія) або складні (кіно).
 • За часом появи: традиційні (література) і нові (фотографія).
 • По можливості використання в побуті: прикладні (ті, що можна практично використовувати) або витончені (живопис).
 • Також існує безліч інших класифікацій за різними критеріями.

Цілі

Ухвалою цілей мистецтва займаються теоретики протягом століть. Існує безліч визначень і концепцій, які акцентують увагу на різних фактах. Загалом всі цілі можна розділити на дві великі категорії: невмотивовані і мотивовані. Невмотивованими називають ті, що не вийде використовувати для досягнення конкретної іншої мети. До таких відносять:

 • прагнення до гармонії;
 • прагнення до загадковості (зв’язку із всесвітом);
 • реалізація уяви;
 • звернення до величезної аудиторії;
 • символічні.

Мотивовані мети – це такі, які автор спеціально ставить перед собою, приступаючи до творчості. До таких відносять:

 • спосіб комунікації, донесення інформації;
 • розвага;
 • політичні зміни;
 • психотерапія;
 • соціальний протест.

Використовуючи різні види і інструменти, мистецтво відображає певну сторону реальності, але всі разом вони створюють величезну прекрасну картину світу. Чим вище культурний розвиток особистості, тим сильніше в ній проявляється тяга до творчості або насолоді предметами мистецтва. Це один з основних ознак, який відрізняє нас від тварин. Мистецтво є основоположною частиною духовного життя соціуму, його формою пізнання і відображення навколишнього світу. За потенціалом зміни світу мистецтво стоїть нарівні з наукою. Нижче ми пропонуємо вам відео про види і жанри мистецтва.

Посилання на основну публікацію