Культура Візантії – досягнення, етапи, розвиток

На колишній території Стародавнього Риму з’явилися різні держави, в тому числі Візантія, яка змогла проіснувати 10 століть, ставши однією з найбільш значущих країн того часу. Розташовувалася вона в Туреччині, Греції та на Балканах. Столицею держави був Константинополь (Сучасний Стамбул). Особливої уваги заслуговує культура Візантії, оскільки вона справила істотний вплив на європейську цивілізацію.

Основні періоди

Історія Візантії має свої періоди занепаду і розквіту. Ця держава була заснована в 395 році нашої ери і проіснувала до 1453 року. На місці невеликого давньогрецького поселення за часів панування Риму заснували Константинополь, який в подальшому став одним з найбільших міст Європи.

Після поділу імперії на Західну і східну Візантія довгий час була ізольованою державою зі своєю жорсткою ієрархією. Тут практично не спостерігалося феодальної роздробленості, що дозволило на довгий час зберегти свою незалежність. Основні періоди візантійської культури:

  • IV-VII ст. – формування власної ідентичності, боротьба християнського богослов’я з античною спадщиною.
  • Початок VII-IX ст. – час культурного та економічного спаду, який викликаний міжусобними конфліктами.
  • Кінець IX-X ст. – підйом всього царства і становлення державності.
  • XI-XII ст — – найбільший розквіт культури Візантії.
  • XIV-XV ст — – криза і завоювання Візантії османами.

Вчені для спрощення періодизації і побудови таблиць з культури Візантії виділяють два основних етапи: ранній, до якого відносяться V—IX ст., і пізній — IX—XV ст.

Спочатку на традиції істотний вплив чинили Стародавній Рим і античність, але потім чільна роль перейшла до християнства, яке проявлялося в духовній сфері, побуті і політиці. Візантійська держава змогла сформувати самобутню культуру.

Формування основи культури

Культура Візантії успадкувала багато рис від Риму. Відзначається вплив розпалася імперії на архітектуру, музику і образотворче мистецтво. Через своє географічне розташування ця держава була відкрита для міграції народів, тому з часом в ньому стало посилюватися вплив Сходу. Тут відзначався симбіоз античного історичного минулого і варварського оточення, що і створило різноманіття і оригінальність мистецтва.

Візантія стала першим зразком християнської класичної культури. Саме в цій країні доктрина і філософія зароджується молодої релігії отримали свою закінчену форму. У пізній період відзначається істотний вплив церкви і духовенства в політичному житті, відбувається обожнювання влади, що знайшло своє відображення в живописі, архітектурі та елементах зодчества. До особливостей мистецтва Візантії коротко відносять:

  • сакральність і культовість;
  • еклектизм напрямків і стилів;
  • спіритуалізм і видовищність.

Розвиток культури в країні пов’язано із запозиченнями з Стародавнього Риму і східних країн. При цьому в політичному і суспільному житті Візантія являла собою закриту державу, що і стало одним з факторів її економічного благополуччя.

Надалі візантійське мистецтво вплинуло на розвиток Європи і Русі. Остання перейняла від Константинополя православну релігію.

Розвиток музики

Відсутність добре збережених нотних пам’яток музикування не дозволяє вченим повною мірою оцінити спадщину Візантії. Багато музикознавці дотримуються поширеної теорії про смисловий і ритмічний вплив античної музики на культуру країни. Відбувалося істотне змішання форм і стилів Перської, єврейської, Сирійської та вірменської пісенності. Мистецтвознавці в своїх роботах про культуру Візантії коротко відзначають, що музика тут перебувала під впливом країн Стародавнього Сходу.

При цьому прекрасно збереглися церковні твори, що дозволяють оцінити світську і релігійну музику у Візантії раннього і пізнього періоду. Спочатку в ній спостерігалося вплив Римсько-католицької церкви, був поширений григоріанський хорал, проте вже в XIII-XIV ст. відзначається серйозний вплив східної культури. За часів пізньої Візантії служби в Церкві стали більш пишними, змінилося виконання багатоголосних хорових пісень і їх структура.

Стародавня архітектура

Античне зодчество і будівництво окультних споруд, яке було популярно в цих місцях в минулому, з розвитком християнства поступово поступилося місцем новому стилю. У Стародавньому Римі специфіка храму полягала у вівтарній частині, тому церкви будували для шанування конкретного бога, а всі церемоніальні заходи проводилися біля входу в культову споруду. У християнстві зводили масивні і спрямовані вгору храми, які підкреслювали велич Господа. Всі служби йшли всередині церкви, тому такі споруди мають величезні розміри.

Також розвивалася палацова архітектура, будувалися численні особняки і розкішні палаци як в Константинополі, так і в інших великих містах Візантії. Це були масивні споруди, які зводилися з каменю. Через часті набіги ворогів і небезпеки тривалої облоги палаци оточувалися міцними неприступними стінами, навколо яких виростали спочатку селища, а потім і великі міста.

Особливості живопису

Спочатку живопис у Візантії була представлена церковними роботами, а написанням ікон займалися ченці-відлюдники. У пізній період з’явилися художники, які спеціалізувалися на написанні картин різних жанрів. Візантійські ікони-одне з найважливіших досягнень світової ортодоксальної східнохристиянської цивілізації. В їх написанні помітно вплив Венеції і всієї Італії.

Також розвиток отримала мозаїка, в якій проглядався помітний вплив релігії. Майстри вдосконалили свої навички, що дозволяло їм працювати в різних стилях і техніках. Мозаїкою розписували храми, палаци і житла багатих аристократів. У XI—XII ст. з’являється смальга-унікальний стиль мозаїки Візантії. Він являв собою малюнок на склі, покритому сусальним золотом.

Вплив Візантії на Давню Русь

Культура держави справила істотний вплив на Давню Русь та інші країни Європи. Вчені досі сперечаються про те, який внесок Візантії в їх розвиток. Відносини великої цивілізації з сусідами починалися з військового протистояння і ворожнечі. Однак після хрещення Русі з’явилися тісні зв’язки, в тому числі в культурній сфері. Під впливом Візантії в Київському князівстві сформувалися церковні традиції, з’явилися мозаїка та іконопис, за східним Константинопольським зразком будувалися кам’яні храми.

Візантія мала визначальне значення на розвиток культури Стародавньої Русі. Відносини між двома цими державами перервалися в XIII-XIV ст. у зв’язку з монголо-татарським ярмом. Після цього Московія на багато століть занурилася в темні часи.

Прекрасні приклади живопису та архітектури за візантійським зразком на Русі збереглися до наших днів в Новгороді, Володимирі та Суздалі. Сам же Константинополь був захоплений османами і в подальшому перейменований в Стамбул, втративши більшу частину своїх традицій.

У старших класах шкіл учні вивчають мистецтво Візантії, готують по цій темі різні есе, доповіді, реферати, повідомлення, проекти, твори та оповідання. Це великий пласт історії, який позначився на розвитку Росії і всієї Європи. Якщо в домашньому завданні потрібно розповісти про головні досягнення візантійської культури, потрібно згадати про мозаїку, іконопису та архітектурі.

Посилання на основну публікацію