Культура первісного суспільства

Культура первісного суспільства – найтриваліший період по становленню і розвитку. Всі наявні у людей наукові знання, міфологія, релігія і мистецтво перебували в тісній взаємодії один з одним, окремо вони не існували. Кожен член суспільства був носієм відразу всіх складових елементів культури.

Особливості первісної культури

Теорія, що дає пояснення процесу виникнення первісної художньої культури – антропосоціокультурогенез. В даний час є відразу кілька теорій її становлення. Різниця в поглядах не заважає ближче познайомитися з основними моментами життя предків.

Згідно з археологічними даними, первісні люди вперше з’явилися в Південно-Східній Африці. Цю версію не можна вважати остаточною, так як існує ще одне припущення — історія першої людини починається з земель Північної Індії.

Процес формування

Процес формування сучасного типу людини почався близько 3-3, 5 млн років тому. Перші сліди життя були знайдені на території Африки, під час проведення олдувайських розкопок. У наступні тисячоліття люди почали освоювати раніше не обжиті території: спочатку це були сприятливі і теплі райони, а після стали перебиратися жити стадом в більш суворі кліматичні та географічні зони.

Розселення по різних територіях сприяло появі помітних расових відмінностей між людьми. Освоєння нових земель пов’язане з довгою ізоляцією певної групи, а це вже призводило до виникнення первісно-общинних культурних відмінностей. У новому середовищі існування довелося зіткнутися з незвіданими природними явищами, разом з цим змінювалася і їжа. Так були закладені основи первісної культури.

Головним пристосуванням до різноманітних життєвих умов стала праця. Приблизно 2,5 млн років тому люди почали робити знаряддя з каменю, шкур убитих тварин, дерева і навіть з деяких рослин. Всі люди займалися полюванням, збиральництвом, рибальством і створенням предметів для дому. Паралельно з цим розвиток отримали і духовні відносини-почали виникати обряди, звичаї, ігри і т. д.

Первинні знакові системи

У заняттях формувалися первинні знакові системи (наприклад, кошти рахунку). З розвитком мови стався перехід від невербальної взаємодії жестами до розмовної. Основною їх метою було з’єднання певних груп людей. У культурі первісності були помічені і елементи творчості. Люди вчилися орієнтуватися на місцевості з різних предметів, розширювали свій раціон, вибирали нові матеріали для виготовлення знаряддя, навчилися добувати і використовувати вогонь.

Особливо стрімко культура почала розвиватися після того, як у людини з’явилося бажання підкорити собі всю планету, так народилися міфологія і магія. Всі ці творіння того часу лягли в основу формування сучасної цивілізації.

Епоха розвитку первісної культури вважається найтривалішою в історії життя людей. Історики ділять її на кілька періодів, в залежності від того, з якого матеріалу виготовлялися знаряддя праці. Періодизація:

  • Кам’яний вік (почався близько 40 тис.років тому і тривав до 4 тис. років до нашої ери).
  • Бронзовий(3-2 тис. до н. е.).
  • Залізний вік (I тисячоліття до нашої ери).
  • Слід дати коротку характеристику основних етапів культури стародавнього суспільства.

Характеристика етапів

У кам’яний вік (палеоліт, мезоліт, неоліт) винаходилися прості знаряддя праці з каменю. Люди почали будувати човни і малювати на скелях. Згодом приручили тварин і стали розводити домашню худобу.

Були винайдені лук і стріли. У 9-4 тис. до н. е. остаточно сформувалося скотарство і землеробство і була вдосконалена техніка обробки каменю.

У Бронзовий вік відбулося відділення ремесел від інших занять і виникли перші первісні держави.

З настанням залізного століття розвиток світової людської культури помітно прискорилося.

У первісному суспільстві домінували кровний зв’язок і природний поділ праці. Спорідненість визначалося по жіночій або по чоловічій лінії. Велику еволюцію пережили шлюбно-сімейні відносини – були заборонені шлюби між близькими родичами.

Стародавні люди навчилися винаходити матеріали-тканину, кераміку і пряжу. З’явилися і засоби пересування-лижі, санки, вози.

Важливу роль в зародженні і розвитку культури зіграла неолітична революція — процес переходу від присвоює праці до виробляє. З виникненням землеробства помітно покращився загальний рівень життя людей. Почала зростати чисельність населення, стали зводитися культові будови і пам’ятники. Виникали перші городища-великі поселення, що проіснували кілька століть.

Духовна сторона

Перші її зачатки відбулися в епоху палеоліту. Духовну культуру первісного суспільства коротко можна описати, назвавши її характерні риси. До них відносять:

  • Повільний темп розвитку. Люди дотримувалися певних традицій.
  • Свідомість людини була повністю занурена в матеріальне життя. Все було прив’язано до конкретних речей. Переважало чуттєве сприйняття реальності.
  • З’єднання з природою. Людина нерозривно була пов’язаний з природними явищами, що відбуваються навколо нього.
  • Первісні люди не вміли писати. Цим пояснюється відставання в культурному розвитку.

Багато століть тому почало з’являтися мистецтво, воно допомагало освоїти світ в символічній формі. Практично всі види творчості зародилися саме в стародавньому суспільстві.

У первісних людей того часу утворилися передумови для формування всіх сфер духовності. Культура первісної епохи та її розвиток вивчається на шкільних уроках культурології та історії. Щоб краще зрозуміти матеріал, рекомендується скласти таблицю або зробити доповідь. Крім того, про первісну культуру коротко можна написати конспект, вказавши в тексті хронологічні межі і основний зміст конкретного етапу.

Посилання на основну публікацію