Зв’язок управлінського аналізу і контролю

Актуальність управлінського аналізу і контролю

У сучасних умовах формування соціально – економічного середовища актуальність менеджмент – аналізу і контролю витрат підвищується, оскільки отримана інформація забезпечує менеджера необхідними ресурсами і допомагає прийняти ефективне рішення.

Зв’язок менеджмент – аналізу і контролю очевидна, оскільки контроль – одна з основних функцій менеджменту. Без контролю і аналізу діяльність ефективного керівника неможлива

Поняття управлінського аналізу

Істотна роль відводиться менеджмент – аналізу і контролю для використання наявних можливостей підприємства. Контроль сприяє економічному використанню резервів, виявленню і впровадженню практичного досвіду, ефективної мотивації праці, інноваційної техніки, технології виробництва і т.д. В результаті цього підвищується ефективність виробництва і управлінських рішень. Необхідність дослідження можливостей і контролю

Для того щоб адекватно сприймати вплив зовнішнього оточення, керівник може проводити контроль і досліджувати підприємство, вивчати його потенціал. Своєчасне здійснення діяльності механізмами мотивації, аналізу, контролю дозволяє виявити приховані перспективи розвитку підприємства, ресурси, матеріали.

Керівник хоче зміцнити позиції підприємства на ринку. Як же можна це здійснити. Перш за все, необхідно провести ефективне дослідження перспектив і ресурсів, а також резервів підприємства

Після цього, слід сформувати стратегічний і тактичний план дій на короткострокову перспективу.

Фактори контролю і аналізу

Актуальність контролю і аналізу відзначається при формуванні стратегічного і тактичного планування, як ефективного інструменту досягнення поставленої мети і завдань
Аналіз і контроль застосовуються при проведенні оцінки інвестиційної привабливості підприємства, визначення ролі підприємства в масштабах регіону;

Управлінський аналіз і контроль дозволяють виявити ресурси і можливості підприємства, визначити напрямки подальшого руху в умовах зовнішнього середовища

Зв’язок управлінського аналізу і контролю

Управлінський аналіз і контроль повинен забезпечити менеджера необхідною інформацією, потрібною для здійснення повсякденної діяльності. Доповнюючи наявний досвід отриманими даними, ефективний менеджер може якісно виконувати свою роботу. Аналітичний інформаційний блок, що знаходиться в розпорядженні менеджера, надає йому додаткову перевагу перед іншими представниками підприємства. Застосування отриманих знань і досвіду дозволяє сформувати кінцевий результат, необхідну і бажану ціль.

Припустимо, що менеджер великої фірми прийняв рішення про розширення бізнесу за рахунок залучення муніципальних контрактів. Для цього, йому необхідно оцінити можливості свого підприємства. Отримавши необхідну інформацію, керівник приймає рішення про те, що потрібно взяти участь лише в частині муніципальних закупівель, оскільки ресурсів і резервів підприємства буде не достатньо для повноцінного забезпечення контрактів.

Володіючи достатньою кількістю інформації, менеджер може планувати рішення і розбивати їх на невеликі блоки. Так набагато зручніше здійснювати управління і контроль на всіх рівнях. Припустимо, що наявного досвіду мало для досягнення кінцевої мети. Таким чином, керівник може розбивати мети по тимчасових проміжків і переглядати їх в залежності від з’являються ресурсів.

Посилання на основну публікацію