1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Менеджмент
 3. Зовнішнє середовище організаційної культури

Зовнішнє середовище організаційної культури

Організаційна культура являє собою систем прийнятих в організації традицій, цінностей, форм відносин і стандартів поведінки, що відрізняють дану організацію від інших.

Фактори зовнішнього середовища

Організаційна культура формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів належать ті фактори зовнішнього середовища, на які організація не може впливати, проте повинна враховувати в процесі прийняття рішень.

Групу зовнішніх факторів складають такі чинники:

 • загальноекономічні умови;
 • національні та державні особливості;
 • соціальні, етнічні, расові відмінності;
 • галузева специфіка і особливості діяльності організації;
 • розвиток підприємництва;
 • переважаючі в суспільстві традиції, цінності, культурні установки;
 • мети, інтереси і запити споживачів.

Основне завдання в процесі управління факторами зовнішнього середовища зводиться до своєчасного і адекватного реагування на мінливі зовнішні умови.

Характеристики зовнішнього середовища організаційної культури

Серед основних характеристик зовнішнього середовища:

 • Складність – кількість факторів зовнішнього середовища, на які організації необхідно реагувати. Різні організації мають різну складність зовнішнього середовища.
  Взаємопов’язаність факторів – це ступінь впливу змін одних факторів зовнішнього середовища на інші. Деякі фактори призводять до суттєвих змін інших (законодавство, споживачі).
 • Варіативність – це ступінь мінливості всіх факторів окремо. Частина факторів характеризується відносною стабільністю, інші – значною мінливістю (закони, науково-технічний прогрес, запити споживачів і т.п.).
 • Рухливість – це швидкість змін, що відбуваються навколо організації. Для різних підрозділів організації може бути різна рухливість.
 • Невизначеність – це співвідношення кількості розташовується менеджментом інформації щодо зовнішнього середовища і впевненості в точності і достовірності цієї інформації. Чим невизначеність вище, тим приймати рішення складніше.

Моделі організаційної культури, орієнтовані на зовнішнє середовище

Кланова і ієрархічні моделі організаційної культури орієнтовані більшою мірою на внутрішню, але не на зовнішнє середовище. Ринкова модель організаційної культури формується в тих організаціях, які орієнтовані на диференціацію, зовнішнє позиціювання, стабільність і контроль. Критерієм успіху в такій організації стає частка на ринку, реалізація зовнішніх цілей, перемога над конкурентами. Ринкові організаційні культури орієнтовані на клієнтів (споживачів), підвищення рентабельності, конкурентоспроможності та продуктивності організації, а також на залучення партнерів і споживачів в процес підвищення ефективності компанії на ринку.

Адхократична модель організаційної культури формується в організаціях, які орієнтовані на індивідуальність, гнучкість, зовнішнє диференціацію і позиціонування. Критерієм успіху в такій організації визнаються: досягнення результативності в передових інноваційних напрямках і сферах діяльності, творчий розвиток співробітників і постійне оновлення організації. Адхократична організаційна культура спрямована на залучення співробітників до творчого інноваційного процесу, формування нових стандартів, постійне вдосконалення. Мета таких соціокультурних ініціатив в адхократичної організації зводиться до створення сприятливих умов для організаційних перетворень і змін.

Ринкова культура орієнтована на зовнішнє середовище і значно залежить від її змін. Адхократична культура також залежна від факторів зовнішнього середовища, проте завдяки гарній адаптивності в ній створюються умови для збільшення творчого потенціалу співробітників.

ПОДІЛИТИСЯ: