Значення організаційно-правових форм

Класифікація організаційно-правових форм

Організаційно-правовою формою є форма підприємницької діяльності, закріплена встановленим державою юридичним чином і визначає відповідальність підприємства перед прийнятими на себе зобов’язаннями.

Організаційно-правові форми поділяються залежно від виду діяльності підприємства, згідно з якими підприємства поділяються на комерційні, некомерційні, підприємства без утворення юридичної особи, різні державні підприємства – унітарні і муніципальні. За влучним висловом комерційної діяльності виділяють товариства, товариства, також акціонерні товариства і підприємства унітарного типу.

Значення організаційно-правових форм

Організаційно-правові форми характеризують структуру підприємства, форму відповідальності підприємства перед інвесторами і споживачами, а також безліч інших зв’язків.

  • Повне товариство має на увазі рівноправну відповідальність всіх учасників спільноти належним їм майном, тобто до учасників товариства повного типу може бути застосована необмежена відповідальність.
  • У товаристві на вірі, поряд з учасниками, які здійснюють діяльність від імені товариства, також є учасники – вкладники. Вони не беруть участі у підприємницькій діяльності, однак, при цьому, їх не обходить стороною можливість понести збитки.
  • Суспільство утворене одним або декількома учасниками, статутний капітал якого розділений на частки відповідно до установчих документів носить назву товариства з обмеженою відповідальністю. Учасники такого підприємства несуть ризик збитків в межах внесених ними вкладів.
  • Особливістю товариства з додатковою відповідальністю є субсидується відповідальність учасників перед зобов’язаннями товариства, в однаковому для всіх розмірі, кратному вартості вкладів.
  • Статутний капітал акціонерного товариства розділений на певне число акцій, а його учасники несуть ризики збитків, але при цьому, не відповідають за його зобов’язаннями. Особливостями акціонерних товариств є вкрай ефективний спосіб залучення і мобілізації ресурсів, великий розпорошеного ризиків, право акціонера на отримання дивіденду і додаткові можливості мотивування персоналу.
  • Виробничі кооперативи є добровільні об’єднання людей для спільної виробничої або іншої діяльності. Ці кооперативи ґрунтуються на особистій трудовій участі, а також пайові внески. Прибуток кооперативів розподіляється між його учасниками відповідно до їхньої трудової участі.
  • Унітарним підприємством є організація, за якої не закріплено право її безпосередній власності на майно. Це означає, що майно подібного підприємства є неподільним і не може бути розподілено. У такій формі можуть бути виключно державні та муніципальні підприємства.

Критерії вибору організаційно-правової форми

На вибір організаційно-правової форми впливає безліч факторів, це характер основної діяльності, організаційно-технічні, а також соціальні та економічні чинники.

Вибір може здійснюватися як виходячи з кількості засновників, так і від обсягів капіталів і особистісних характеристик підприємця. Також вибір обмежений чинним нині законодавством.

Важливий і параметр розміру підприємства. Для одних підприємств вигідно приймати форму акціонерного товариства закритого типу, а для інших відкритого.

Посилання на основну публікацію