Значення оцінки ефективності менеджменту

Оцінка ефективності в сучасних умовах

Завдання щодо підвищення ефективності менеджменту пов’язана з важливими змінами в системі керівництва сучасних організацій. Роль державної форми власності стала слабкою, що застосовується в державних установах адміністративно-командна система перестала бути єдиним видом управління. Роль комерційних організацій з «горизонтальними» зв’язками збільшується. Подібна ситуація вимагає нових методів організації виробництва і вміння керувати ним в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Сучасні організації, орієнтовані на ринкові відносини, рідше застосовують лінійну систему управління, не дивлячись на ряд позитивних сторін у ній: простоту, відповідальність, дієвість, єдиноначальність, старанність, централізм, коли вищестоящий в ієрархії відділ виконував весь спектр управлінських дій по відношенню до нижчому відділу. Лінійна система замінюється лінійно-функціональної, або ж в організаціях комбінують різні системи управління.

Функціональна система управління є одним із сучасних інструментів менеджменту в організації. Суть її полягає в тому, що функціональні управлінські служби спеціалізуються по однорідним типам діяльності: планування, контроль, маркетинг, конструкції, технології виробництва, нормування праці і т.д. У функціональних системах централізація управління слабшає, що може привести до ряду небажаних наслідків (знеособлення праці, багатоначальність, безвідповідальність персоналу і т.д.).

В Україні багато початківців прагнуть сполучити різні системи управління з метою знизити їх недоліки.

Ефективність роботи будь-якої системи, форми, елементів управління залежить від результативності прийнятих рішень, якості планування, тактичного і оперативного керівництва. Все це вимагає безперервного аналізу, так як без постійного контролю навіть добре налагоджений механізм роботи організації може почати давати раптові збої, втрачати споживачів, зазнавати фінансових труднощів і т.д.

Причинами можливих збоїв можуть бути неефективне управління, відсутність балансу між відділами та ступенями ієрархії, низька кваліфікація менеджерів і т.д. Тому систематичний аналіз ефективності менеджменту за різними напрямками і показниками необхідний в будь-якій організації.

Можливості після оцінки ефективності

Оцінка ефективності може допомогти керівникам прийняти рішення з різних питань: підвищення по службі для працівників, необхідність навчання персоналу або його перепідготовки, зниження або підвищення рівня заробітної плати, надання пільг, виборі партнерів, постачальників, каналів збуту і т.д. При регулярній оцінці ефективності вона стає частиною діяльності організації, входить до складу загальної схеми управління, нарівні з постановкою цілей, мотивацією, комунікаціями і т.д.

Крім входження в схему управління, оцінка ефективності дає наступні можливості:

  • Підвести підсумки роботи за минулий період, поставити нові цілі. У процесі оцінки ефективності встановлюється зворотний зв’язок з відділами, а цілі виробляються спільно, на основі даних, отриманих від різних відділів.
  • Документально закріпити результати роботи за певний період. Наявність підтверджуючих документів важливо як в плануванні, так і в регулюванні діяльності організації.
  • Оцінити справжній стан справ в організації, налагодити контакт з підлеглими. Часто керівники вважають, що добре знають пріоритети своїх працівників, але на практиці пріоритети можуть істотно відрізнятися. Оцінка ефективності призводить до того, що керівництво і працівники порівнюють пріоритети і приходять до єдиної мети.
  • Обговорити цілі різного роду, від економічних до системи навчання персоналу та кар’єрного зростання. Часто розвиток кар’єри стає істотним елементом оцінки ефективності, так як в загальних розрахунках враховуються показники результатів роботи окремих співробітників. На їх основі обговорюються можливі підвищення по службі.
  • Виробити і відкоригувати документацію, яка супроводжує процес контролю в організації. При загальній оцінці ефективності стає видно, яких даних в звітності не вистачає, які повторюються. Це дозволяє коригувати форми звітності.

Типові помилки в процесі оцінки

Незважаючи на те, що ефективність часто спирається на кількісні показники і сувору звітність, помилки в процесі неминучі, тому що, по-перше, багато даних є якісними (особливо в сфері соціально-економічної або соціальної ефективності), а по-друге, оцінку проводять люди, що не виключає вплив людського фактора.

Найбільш поширені помилки в процесі оцінки ефективності:

  • Ефект ореолу. Часто трапляється при оцінці роботи будь-якого співробітника. Якщо працівник добре справляється зі своїми обов’язками, менеджери часто закривають очі на порушення дисципліни, прогули і т.д. Не можна змішувати економічні результати роботи з соціальною поведінкою, особливо якщо воно сильно виходить за рамки прийнятих в організації норм.
  • Ефект новизни. Часто менеджери дивляться на більш нові події, забуваючи про більш старих. Тут може допомогти перегляд всіх документів за звітний період. Таким чином не вийде забути про декілька місяців низьку ефективність на тлі різкого стрибка за останній місяць.
  • Стереотипи. Вони складаються на основі культурного рівня менеджера, відображають його цінності і можуть вплинути на кінцеву оцінку. Тому важливо не допускати упередженості в процесі оцінки як економічних, так і соціальних показників ефективності роботи.
  • Порівняння. Іноді складно не порівнювати результат роботи двох службовців або двох відділів, які оцінюються одночасно. На тлі більш високих показників ефективності низькі показники виглядають невигідно, і виникає бажання відразу почати вносити зміни в роботу саме низькоефективного відділу. Але перш, ніж це робити, необхідно поглянути на картину в цілому і проаналізувати показники в динаміці.
  • Відображення. Таке трапляється при оцінці роботи співробітників, коли менеджер виставляє високі оцінки тим людям, які схожі на нього самого (з точки зору цінностей, інтересів, смаків і т.д.).
Посилання на основну публікацію